Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 4-6

year 1981, volume 27, issue 4-6

Uporaba dekonvolucije pri opisu delovanja linearnih sistemov

Igor Grabec
Views: 305
Downloads: 112
Pages: 57-62

Računalniško podprto ročno programiranje za numerično krmiljene obdelovalne stroje

Pavel Šmarčan
Views: 330
Downloads: 130
Pages: 63-66

Vrednotenje masovne proizvodnje hladno kovanih delov z mikroprocesdorjem

Ivan Kodrič
Views: 334
Downloads: 144
Pages: 67-72

Kombinirana in ločena proizvodnja električne in toplotne energije z upoštevanjem dinamike porabe toplote

Dušan Poljak
Views: 404
Downloads: 149
Pages: 73-75

Zagotavljanje brezhibnosti merilnikov

Boris Selan
Views: 408
Downloads: 111
Pages: 76-77