Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 19 (1973) 2

year 1973, volume 19, issue 2

Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov

Ervin Prelog
Views: 422
Downloads: 150
Pages: 33-39

Nova naprava za ostrenje brusov

Franc Roethel, Janez Peklenik, Peter Lobe
Views: 460
Downloads: 168
Pages: 40-42

Vloga vijačnih zvez v razvoju tehničnih sredstev

Julij Bertoncelj
Views: 407
Downloads: 157
Pages: 43-44

Varstvo okolja in strojništvo

Peter Novak
Views: 462
Downloads: 193
Pages: 45-46