Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 19 (1973) 2

year 1973, volume 19, issue 2

Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov

Ervin Prelog
Views: 1500
Downloads: 891
Pages: 33-39

Nova naprava za ostrenje brusov

Franc Roethel, Janez Peklenik, Peter Lobe
Views: 1748
Downloads: 931
Pages: 40-42

Vloga vijačnih zvez v razvoju tehničnih sredstev

Julij Bertoncelj
Views: 1521
Downloads: 869
Pages: 43-44

Varstvo okolja in strojništvo

Peter Novak
Views: 1526
Downloads: 902
Pages: 45-46