Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 19 (1973) 2

year 1973, volume 19, issue 2

Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov

Ervin Prelog
Views: 1263
Downloads: 810
Pages: 33-39

Nova naprava za ostrenje brusov

Franc Roethel, Janez Peklenik, Peter Lobe
Views: 1571
Downloads: 865
Pages: 40-42

Vloga vijačnih zvez v razvoju tehničnih sredstev

Julij Bertoncelj
Views: 1348
Downloads: 814
Pages: 43-44

Varstvo okolja in strojništvo

Peter Novak
Views: 1338
Downloads: 854
Pages: 45-46