Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 19 (1973) 2

year 1973, volume 19, issue 2

Reševanje enačbe za prenos toplote z metodo končnih elementov

Ervin Prelog
Views: 341
Downloads: 138
Pages: 33-39

Nova naprava za ostrenje brusov

Franc Roethel, Janez Peklenik, Peter Lobe
Views: 375
Downloads: 141
Pages: 40-42

Vloga vijačnih zvez v razvoju tehničnih sredstev

Julij Bertoncelj
Views: 328
Downloads: 137
Pages: 43-44

Varstvo okolja in strojništvo

Peter Novak
Views: 384
Downloads: 170
Pages: 45-46