Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 5-6

year 1976, volume 22, issue 5-6

Akustična emisija pri analizi rezalnega procesa

Polde Leskovar, Igor Grabec, Peter Veber
Views: 648
Downloads: 241
Pages: 113-118

Prispevek k opisu procesa notranjega brušenja

Franc Roethel
Views: 533
Downloads: 289
Pages: 119-130

Trdnostna in metalurška analiza poškodb na membranskih cevnih stenah visokotlačnega parnega kotla

Franc Vodopivec, Ladislav Kosec
Views: 650
Downloads: 285
Pages: 131-138