Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22 (1976) 5-6

year 1976, volume 22, issue 5-6

Akustična emisija pri analizi rezalnega procesa

Polde Leskovar, Igor Grabec, Peter Veber
Views: 1564
Downloads: 949
Pages: 113-118

Prispevek k opisu procesa notranjega brušenja

Franc Roethel
Views: 1377
Downloads: 1090
Pages: 119-130

Trdnostna in metalurška analiza poškodb na membranskih cevnih stenah visokotlačnega parnega kotla

Franc Vodopivec, Ladislav Kosec
Views: 1532
Downloads: 998
Pages: 131-138