Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 7-8

year 1984, volume 30, issue 7-8

Drugi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Views: 911
Downloads: 623
Pages: 129-132

Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov

Andro Alujevič, Zdravko Mudri, Polde Škerget, Franc Zgaga
Views: 914
Downloads: 714
Pages: 133-135

Vpliv notranjega puščanja hidravličnega valja na napako pozicioniranja elektrohidravličnega servosistema v stacionarnem stanju

Mišo Ribarič, Leon Žlajpah
Views: 840
Downloads: 783
Pages: 136-139