Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30 (1984) 7-8

year 1984, volume 30, issue 7-8

Drugi odsek sušenja solnih raztopin v razpršilnem sušilniku

Uroš Mikoš, Mirko Opara
Views: 604
Downloads: 159
Pages: 129-132

Uporaba postopka končnih elementov za določitev neustaljenih temperatur v ceveh parnih kotlov

Andro Alujevič, Zdravko Mudri, Polde Škerget, Franc Zgaga
Views: 603
Downloads: 229
Pages: 133-135

Vpliv notranjega puščanja hidravličnega valja na napako pozicioniranja elektrohidravličnega servosistema v stacionarnem stanju

Mišo Ribarič, Leon Žlajpah
Views: 549
Downloads: 289
Pages: 136-139