Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 11-12

year 1978, volume 24, issue 11-12

Robni pogoji druge in tretje vrste v programu TEMPEL

Andro Alujevič, Polde Škerget
Views: 949
Downloads: 671
Pages: 205-208

Omejevanje delovne hitrosti pri dinamični obremenitvi mišic

Evgen Marek
Views: 854
Downloads: 733
Pages: 209-214