Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24 (1978) 11-12

year 1978, volume 24, issue 11-12

Robni pogoji druge in tretje vrste v programu TEMPEL

Andro Alujevič, Polde Škerget
Views: 289
Downloads: 80
Pages: 205-208

Omejevanje delovne hitrosti pri dinamični obremenitvi mišic

Evgen Marek
Views: 247
Downloads: 131
Pages: 209-214