Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 15 (1969) 2

year 1969, volume 15, issue 2

Reševanje skeletnih konstrukcij, ki imajo horizontalne in vertikalne pomike vozlišč

Ervin Prelog
Views: 489
Downloads: 210
Pages: 37-48

Uvodne raziskave brušenja s krmiljeno primično silo

Franc R¨¨othel, Janez Peklenik
Views: 536
Downloads: 183
Pages: 49-54