Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 37 (1991) 1-3

year 1991, volume 37, issue 1-3

Analiza merilne negotovosti pri določanju vlažnosti zraka po psihrometrski metodi

Ivo Bajsić, Janko Perovnik
Views: 926
Downloads: 791
Pages: 7-12

Zanesljivost določevanja moči pri dispergiranju s turbinskim mešalom

Miran Oprešnik, Mirko Opara
Views: 880
Downloads: 652
Pages: 13-15

Določanje mej varnosti sredice tlačnovodnega reaktorja

Venceslav Kostadinov, Borut Mavko
Views: 994
Downloads: 735
Pages: 16-20

O vrtilni hitrosti in vrtilni frekvenci

Bojan Kraut
Views: 957
Downloads: 245
Pages: 21-22