Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 9 (1963) 3

year 1963, volume 9, issue 3

Trganje tekočinskega stebra v batnih črpavkah in hidravličnih mehanizmih

Nande Niklsbacher
Views: 426
Downloads: 116
Pages: 61-66

Pomen cikličnih krivulj za zobnike

Feliks Lobe
Views: 453
Downloads: 176
Pages: 66-73