Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10 (1964) 6

year 1964, volume 10, issue 6

Mahalna in vrtilna sprežna gonila s pospešnim povratnim gibanjem

Feliks Lobe
Views: 1068
Downloads: 860
Pages: 158-170