Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 16 (1970) 4-5

year 1970, volume 16, issue 4-5

Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami

Milan Muršič
Views: 695
Downloads: 335
Pages: 101-105

Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah

Bogomil Pertot
Views: 622
Downloads: 239
Pages: 106-109

Računanje posameznih uporov pri transporterjih s trakom

Sava Isaković
Views: 646
Downloads: 335
Pages: 110-117