Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 16 (1970) 4-5

year 1970, volume 16, issue 4-5

Upogib elastične plošče s točkovnimi dvojicami

Milan Muršič
Views: 1509
Downloads: 994
Pages: 101-105

Reševanje ravninskih elasto-plastičnih problemov z upoštevanjem napetostno deformacijskih zvez po Henckyevih enačbah

Bogomil Pertot
Views: 1383
Downloads: 929
Pages: 106-109

Računanje posameznih uporov pri transporterjih s trakom

Sava Isaković
Views: 1485
Downloads: 1327
Pages: 110-117