Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 10-12

year 1981, volume 27, issue 10-12

Poboljšanje delovanja elektrofiltrov s pomočjo ultrazvočne aglomeracije letečega pepela v dimnih plinih

Leopold Andrée
Views: 330
Downloads: 126
Pages: 163-170

Uporabnost Antoinove enačbe

Miran Oprešnik
Views: 442
Downloads: 162
Pages: 171-173

Posebnost pri določanju vpihovanih količin in stanj zraka za klimatizirane prostore

Drago Goli
Views: 349
Downloads: 160
Pages: 174-180

Analiza nekaterih vplivnih faktorjev pri vlečenju aluminijskih profilov

Peter Leš, Vladimir Bračko
Views: 368
Downloads: 172
Pages: 181-183