Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 27 (1981) 10-12

year 1981, volume 27, issue 10-12

Poboljšanje delovanja elektrofiltrov s pomočjo ultrazvočne aglomeracije letečega pepela v dimnih plinih

Leopold Andrée
Views: 923
Downloads: 84
Pages: 163-170

Uporabnost Antoinove enačbe

Miran Oprešnik
Views: 1138
Downloads: 843
Pages: 171-173

Posebnost pri določanju vpihovanih količin in stanj zraka za klimatizirane prostore

Drago Goli
Views: 901
Downloads: 775
Pages: 174-180

Analiza nekaterih vplivnih faktorjev pri vlečenju aluminijskih profilov

Peter Leš, Vladimir Bračko
Views: 972
Downloads: 756
Pages: 181-183