Akustična emisija

1250 Views
737 Downloads
Export citation: ABNT
GRABEC, Igor .
Akustična emisija. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 21, n.3-4, p. 41-48, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/akusticna-emisija/>. Date accessed: 05 dec. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Grabec, I.
(1975).
Akustična emisija.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 21(3-4), 41-48.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Igor Grabec},
	title = {Akustična emisija},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {21},
	number = {3-4},
	year = {1975},
	keywords = {akustična emisija; },
	abstract = {V naravi nastaja zvok zaradi makroskopskih in mikroskopskih dinamičnih pojavov. Primeri makro­skopskih pojavov, ki rojevajo zvok, so razna nihanja strun, plošč in nosilcev ter iz njih sestavljenih struktur. Za to vrsto pojava je značilno, da se lastnosti zvočila  med sevanjem zvoka ne spreminjajo in jih je mogoče opisati s konstantami, zvočilo pa lahko obravnavamo kot pretvornik vložene energije v zvočno.},
	issn = {0039-2480},	pages = {41-48},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/akusticna-emisija/}
}
Grabec, I.
1975 July 21. Akustična emisija. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 21:3-4
%A Grabec, Igor 
%D 1975
%T Akustična emisija
%B 1975
%9 akustična emisija; 
%! Akustična emisija
%K akustična emisija; 
%X V naravi nastaja zvok zaradi makroskopskih in mikroskopskih dinamičnih pojavov. Primeri makro­skopskih pojavov, ki rojevajo zvok, so razna nihanja strun, plošč in nosilcev ter iz njih sestavljenih struktur. Za to vrsto pojava je značilno, da se lastnosti zvočila  med sevanjem zvoka ne spreminjajo in jih je mogoče opisati s konstantami, zvočilo pa lahko obravnavamo kot pretvornik vložene energije v zvočno.
%U https://www.sv-jme.eu/article/akusticna-emisija/
%0 Journal Article
%R 
%& 41
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 21
%N 3-4
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Grabec, Igor.
"Akustična emisija." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 21.3-4 (1975): 41-48. Web. 05 Dec. 2021
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 1975
TI - Akustična emisija
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - akustična emisija; 
N2 - V naravi nastaja zvok zaradi makroskopskih in mikroskopskih dinamičnih pojavov. Primeri makro­skopskih pojavov, ki rojevajo zvok, so razna nihanja strun, plošč in nosilcev ter iz njih sestavljenih struktur. Za to vrsto pojava je značilno, da se lastnosti zvočila  med sevanjem zvoka ne spreminjajo in jih je mogoče opisati s konstantami, zvočilo pa lahko obravnavamo kot pretvornik vložene energije v zvočno.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/akusticna-emisija/
@article{{}{.},
	author = {Grabec, I.},
	title = {Akustična emisija},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {21},
	number = {3-4},
	year = {1975},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/akusticna-emisija/}
}
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 2017/07/04
TI - Akustična emisija
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 21, No 3-4 (1975): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - akustična emisija, 
N2 - V naravi nastaja zvok zaradi makroskopskih in mikroskopskih dinamičnih pojavov. Primeri makro­skopskih pojavov, ki rojevajo zvok, so razna nihanja strun, plošč in nosilcev ter iz njih sestavljenih struktur. Za to vrsto pojava je značilno, da se lastnosti zvočila  med sevanjem zvoka ne spreminjajo in jih je mogoče opisati s konstantami, zvočilo pa lahko obravnavamo kot pretvornik vložene energije v zvočno.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/akusticna-emisija/
Grabec, Igor"Akustična emisija" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 21 Number 3-4 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 21(1975)3-4, 41-48

V naravi nastaja zvok zaradi makroskopskih in mikroskopskih dinamičnih pojavov. Primeri makro­skopskih pojavov, ki rojevajo zvok, so razna nihanja strun, plošč in nosilcev ter iz njih sestavljenih struktur. Za to vrsto pojava je značilno, da se lastnosti zvočila  med sevanjem zvoka ne spreminjajo in jih je mogoče opisati s konstantami, zvočilo pa lahko obravnavamo kot pretvornik vložene energije v zvočno.

akustična emisija;