Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje

1794 Views
976 Downloads
Export citation: ABNT
DUHOVIK, Jože .
Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 31, n.4-6, p. 73-77, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/analiza-skiciranja-za-racunalnisko-podprto-konstruiranje/>. Date accessed: 20 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Duhovik, J.
(1985).
Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 31(4-6), 73-77.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Jože Duhovik},
	title = {Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {4-6},
	year = {1985},
	keywords = {skiciranje; konstruiranje; },
	abstract = {Pri računalniško podprtem konstruiranju (CAD) imamo različne poti za vnašanje podatkov ali ukazov, ko uporabljamo določen program.},
	issn = {0039-2480},	pages = {73-77},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/analiza-skiciranja-za-racunalnisko-podprto-konstruiranje/}
}
Duhovik, J.
1985 July 31. Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 31:4-6
%A Duhovik, Jože 
%D 1985
%T Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje
%B 1985
%9 skiciranje; konstruiranje; 
%! Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje
%K skiciranje; konstruiranje; 
%X Pri računalniško podprtem konstruiranju (CAD) imamo različne poti za vnašanje podatkov ali ukazov, ko uporabljamo določen program.
%U https://www.sv-jme.eu/article/analiza-skiciranja-za-racunalnisko-podprto-konstruiranje/
%0 Journal Article
%R 
%& 73
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 31
%N 4-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Duhovik, Jože.
"Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 31.4-6 (1985): 73-77. Web. 20 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Duhovik, Jože 
PY - 1985
TI - Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - skiciranje; konstruiranje; 
N2 - Pri računalniško podprtem konstruiranju (CAD) imamo različne poti za vnašanje podatkov ali ukazov, ko uporabljamo določen program.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/analiza-skiciranja-za-racunalnisko-podprto-konstruiranje/
@article{{}{.},
	author = {Duhovik, J.},
	title = {Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {31},
	number = {4-6},
	year = {1985},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/analiza-skiciranja-za-racunalnisko-podprto-konstruiranje/}
}
TY - JOUR
AU - Duhovik, Jože 
PY - 2017/07/05
TI - Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 31, No 4-6 (1985): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - skiciranje, konstruiranje, 
N2 - Pri računalniško podprtem konstruiranju (CAD) imamo različne poti za vnašanje podatkov ali ukazov, ko uporabljamo določen program.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/analiza-skiciranja-za-racunalnisko-podprto-konstruiranje/
Duhovik, Jože"Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 31 Number 4-6 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Sloveija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 31(1985)4-6, 73-77
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri računalniško podprtem konstruiranju (CAD) imamo različne poti za vnašanje podatkov ali ukazov, ko uporabljamo določen program.

skiciranje; konstruiranje;