Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem

1833 Views
998 Downloads
Export citation: ABNT
ČOPIČ, Milan .
Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 24, n.9-10, p. 175-177, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/atomska-zakonodaja-in-socialisticni-samoupravni-druzbeni-sistem/>. Date accessed: 17 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Čopič, M.
(1978).
Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 24(9-10), 175-177.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Milan Čopič},
	title = {Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {24},
	number = {9-10},
	year = {1978},
	keywords = {atomska zakonodaja; socialistični samoupravni družbeni sistem; },
	abstract = {Atomska zakonodaja je zrasla po drugi svetovni vojni v obdobju hudih blokovskih konfliktov in hladne vojne kot instrument zaščite monopolističnih in vojno-strateških interesov naj razvitejših industrijskih dežel. Eisenhowerjev pogumni program »Atomi za mir« in na njegovi osnovi sprejet Atomski zakon iz leta 1954 sta odsev spoznanja brezizhodnosti politike hladne vojne in nujnosti sodelovanja na področju razvoja jedrske energije znotraj blokov.},
	issn = {0039-2480},	pages = {175-177},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/atomska-zakonodaja-in-socialisticni-samoupravni-druzbeni-sistem/}
}
Čopič, M.
1978 July 24. Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 24:9-10
%A Čopič, Milan 
%D 1978
%T Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem
%B 1978
%9 atomska zakonodaja; socialistični samoupravni družbeni sistem; 
%! Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem
%K atomska zakonodaja; socialistični samoupravni družbeni sistem; 
%X Atomska zakonodaja je zrasla po drugi svetovni vojni v obdobju hudih blokovskih konfliktov in hladne vojne kot instrument zaščite monopolističnih in vojno-strateških interesov naj razvitejših industrijskih dežel. Eisenhowerjev pogumni program »Atomi za mir« in na njegovi osnovi sprejet Atomski zakon iz leta 1954 sta odsev spoznanja brezizhodnosti politike hladne vojne in nujnosti sodelovanja na področju razvoja jedrske energije znotraj blokov.
%U https://www.sv-jme.eu/article/atomska-zakonodaja-in-socialisticni-samoupravni-druzbeni-sistem/
%0 Journal Article
%R 
%& 175
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 24
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Čopič, Milan.
"Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 24.9-10 (1978): 175-177. Web. 17 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Čopič, Milan 
PY - 1978
TI - Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - atomska zakonodaja; socialistični samoupravni družbeni sistem; 
N2 - Atomska zakonodaja je zrasla po drugi svetovni vojni v obdobju hudih blokovskih konfliktov in hladne vojne kot instrument zaščite monopolističnih in vojno-strateških interesov naj razvitejših industrijskih dežel. Eisenhowerjev pogumni program »Atomi za mir« in na njegovi osnovi sprejet Atomski zakon iz leta 1954 sta odsev spoznanja brezizhodnosti politike hladne vojne in nujnosti sodelovanja na področju razvoja jedrske energije znotraj blokov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/atomska-zakonodaja-in-socialisticni-samoupravni-druzbeni-sistem/
@article{{}{.},
	author = {Čopič, M.},
	title = {Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {24},
	number = {9-10},
	year = {1978},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/atomska-zakonodaja-in-socialisticni-samoupravni-druzbeni-sistem/}
}
TY - JOUR
AU - Čopič, Milan 
PY - 2017/07/04
TI - Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 24, No 9-10 (1978): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - atomska zakonodaja, socialistični samoupravni družbeni sistem, 
N2 - Atomska zakonodaja je zrasla po drugi svetovni vojni v obdobju hudih blokovskih konfliktov in hladne vojne kot instrument zaščite monopolističnih in vojno-strateških interesov naj razvitejših industrijskih dežel. Eisenhowerjev pogumni program »Atomi za mir« in na njegovi osnovi sprejet Atomski zakon iz leta 1954 sta odsev spoznanja brezizhodnosti politike hladne vojne in nujnosti sodelovanja na področju razvoja jedrske energije znotraj blokov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/atomska-zakonodaja-in-socialisticni-samoupravni-druzbeni-sistem/
Čopič, Milan"Atomska zakonodaja in socialistični samoupravni družbeni sistem" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 24 Number 9-10 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Institut Jože Štefan, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 24(1978)9-10, 175-177
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Atomska zakonodaja je zrasla po drugi svetovni vojni v obdobju hudih blokovskih konfliktov in hladne vojne kot instrument zaščite monopolističnih in vojno-strateških interesov naj razvitejših industrijskih dežel. Eisenhowerjev pogumni program »Atomi za mir« in na njegovi osnovi sprejet Atomski zakon iz leta 1954 sta odsev spoznanja brezizhodnosti politike hladne vojne in nujnosti sodelovanja na področju razvoja jedrske energije znotraj blokov.

atomska zakonodaja; socialistični samoupravni družbeni sistem;