Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m

1719 Views
1005 Downloads
Export citation: ABNT
GRABEC, Igor .
Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 26, n.10-12, p. 168-172, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/detekcija-ultrazvocnih-pomikov-velikosti-10-11m/>. Date accessed: 25 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Grabec, I.
(1980).
Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 26(10-12), 168-172.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Igor Grabec},
	title = {Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {10-12},
	year = {1980},
	keywords = {ultrazvok; pomiki; },
	abstract = {Znan pojav mehansko obremenjene snovi je pokanje, ki nakazuje bližajočo se porušitev in je zato uporaben v tehniki preizkušanja trdnosti materialov in naprav. Če želimo z akustično emisijo dobiti količinske podatke, moramo najprej s kalibriranim senzorjem detektivirati emitirani zvok, nato pa iz izmerjenega signala na osnovi primernega fizikalnega modela določiti lastnosti izvora oziroma ustreznega defekta. },
	issn = {0039-2480},	pages = {168-172},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/detekcija-ultrazvocnih-pomikov-velikosti-10-11m/}
}
Grabec, I.
1980 July 26. Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 26:10-12
%A Grabec, Igor 
%D 1980
%T Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m
%B 1980
%9 ultrazvok; pomiki; 
%! Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m
%K ultrazvok; pomiki; 
%X Znan pojav mehansko obremenjene snovi je pokanje, ki nakazuje bližajočo se porušitev in je zato uporaben v tehniki preizkušanja trdnosti materialov in naprav. Če želimo z akustično emisijo dobiti količinske podatke, moramo najprej s kalibriranim senzorjem detektivirati emitirani zvok, nato pa iz izmerjenega signala na osnovi primernega fizikalnega modela določiti lastnosti izvora oziroma ustreznega defekta. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/detekcija-ultrazvocnih-pomikov-velikosti-10-11m/
%0 Journal Article
%R 
%& 168
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 26
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Grabec, Igor.
"Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 26.10-12 (1980): 168-172. Web. 25 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 1980
TI - Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - ultrazvok; pomiki; 
N2 - Znan pojav mehansko obremenjene snovi je pokanje, ki nakazuje bližajočo se porušitev in je zato uporaben v tehniki preizkušanja trdnosti materialov in naprav. Če želimo z akustično emisijo dobiti količinske podatke, moramo najprej s kalibriranim senzorjem detektivirati emitirani zvok, nato pa iz izmerjenega signala na osnovi primernega fizikalnega modela določiti lastnosti izvora oziroma ustreznega defekta. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/detekcija-ultrazvocnih-pomikov-velikosti-10-11m/
@article{{}{.},
	author = {Grabec, I.},
	title = {Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {10-12},
	year = {1980},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/detekcija-ultrazvocnih-pomikov-velikosti-10-11m/}
}
TY - JOUR
AU - Grabec, Igor 
PY - 2017/07/04
TI - Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 26, No 10-12 (1980): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - ultrazvok, pomiki, 
N2 - Znan pojav mehansko obremenjene snovi je pokanje, ki nakazuje bližajočo se porušitev in je zato uporaben v tehniki preizkušanja trdnosti materialov in naprav. Če želimo z akustično emisijo dobiti količinske podatke, moramo najprej s kalibriranim senzorjem detektivirati emitirani zvok, nato pa iz izmerjenega signala na osnovi primernega fizikalnega modela določiti lastnosti izvora oziroma ustreznega defekta. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/detekcija-ultrazvocnih-pomikov-velikosti-10-11m/
Grabec, Igor"Detekcija ultrazvočnih pomikov velikosti 10^-11m" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 26 Number 10-12 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26(1980)10-12, 168-172
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Znan pojav mehansko obremenjene snovi je pokanje, ki nakazuje bližajočo se porušitev in je zato uporaben v tehniki preizkušanja trdnosti materialov in naprav. Če želimo z akustično emisijo dobiti količinske podatke, moramo najprej s kalibriranim senzorjem detektivirati emitirani zvok, nato pa iz izmerjenega signala na osnovi primernega fizikalnega modela določiti lastnosti izvora oziroma ustreznega defekta. 

ultrazvok; pomiki;