Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu

1400 Views
960 Downloads
Export citation: ABNT
MUREN, Hinko .
Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 5, n.4-5, p. 117-118, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/dolocanje-osnovnih-velicin-pri-posevnih-zobnikih-po-vzorcu/>. Date accessed: 09 dec. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muren, H.
(1959).
Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 5(4-5), 117-118.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Hinko Muren},
	title = {Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {5},
	number = {4-5},
	year = {1959},
	keywords = {poševni zobniki; },
	abstract = {V praksi, zlasti v reparaturni, moramo zelo pogosto izdelovati zobnike, katerih dimenzije je treba določati po vzorcu.},
	issn = {0039-2480},	pages = {117-118},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/dolocanje-osnovnih-velicin-pri-posevnih-zobnikih-po-vzorcu/}
}
Muren, H.
1959 June 5. Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 5:4-5
%A Muren, Hinko 
%D 1959
%T Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu
%B 1959
%9 poševni zobniki; 
%! Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu
%K poševni zobniki; 
%X V praksi, zlasti v reparaturni, moramo zelo pogosto izdelovati zobnike, katerih dimenzije je treba določati po vzorcu.
%U https://www.sv-jme.eu/article/dolocanje-osnovnih-velicin-pri-posevnih-zobnikih-po-vzorcu/
%0 Journal Article
%R 
%& 117
%P 2
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 5
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-29
%7 2017-06-29
Muren, Hinko.
"Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 5.4-5 (1959): 117-118. Web. 09 Dec. 2022
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 1959
TI - Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - poševni zobniki; 
N2 - V praksi, zlasti v reparaturni, moramo zelo pogosto izdelovati zobnike, katerih dimenzije je treba določati po vzorcu.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/dolocanje-osnovnih-velicin-pri-posevnih-zobnikih-po-vzorcu/
@article{{}{.},
	author = {Muren, H.},
	title = {Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {5},
	number = {4-5},
	year = {1959},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/dolocanje-osnovnih-velicin-pri-posevnih-zobnikih-po-vzorcu/}
}
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 2017/06/29
TI - Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 5, No 4-5 (1959): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - poševni zobniki, 
N2 - V praksi, zlasti v reparaturni, moramo zelo pogosto izdelovati zobnike, katerih dimenzije je treba določati po vzorcu.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/dolocanje-osnovnih-velicin-pri-posevnih-zobnikih-po-vzorcu/
Muren, Hinko"Določanje osnovnih veličin pri poševnih zobnikih po vzorcu" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 5 Number 4-5 (29 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojnišvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 5(1959)4-5, 117-118
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V praksi, zlasti v reparaturni, moramo zelo pogosto izdelovati zobnike, katerih dimenzije je treba določati po vzorcu.

poševni zobniki;