Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov

1693 Views
911 Downloads
Export citation: ABNT
ŠKERGET, Polde ;ALUJEVIČ, Andro .
Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 30, n.11-12, p. 254-256, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/dolocevanje-pretocnih-razmer-v-kanalih-s-postopkom-robnih-elementov/>. Date accessed: 03 dec. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Škerget, P., & Alujevič, A.
(1984).
Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 30(11-12), 254-256.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Polde Škerget and Andro Alujevič},
	title = {Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {11-12},
	year = {1984},
	keywords = {pretočne razmere; kanali; robni elementi; },
	abstract = {V lanski razpravi (SV 1983/10-12) smo podali osnove izračuna pretočnih razmer v kanalih po metodi robnih elementov. Medtem nam je uspelo v okviru raziskovalne naloge (usmerjeni program jedrske energetike) izdelati in iztestirati računalniški program, ki vrednoti hitrostno in vrtinčno polje v ravninskih prerezih notranjih kanalov z laminarnim viskoznim nestisljivim fluidom.},
	issn = {0039-2480},	pages = {254-256},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/dolocevanje-pretocnih-razmer-v-kanalih-s-postopkom-robnih-elementov/}
}
Škerget, P.,Alujevič, A.
1984 July 30. Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 30:11-12
%A Škerget, Polde 
%A Alujevič, Andro 
%D 1984
%T Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov
%B 1984
%9 pretočne razmere; kanali; robni elementi; 
%! Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov
%K pretočne razmere; kanali; robni elementi; 
%X V lanski razpravi (SV 1983/10-12) smo podali osnove izračuna pretočnih razmer v kanalih po metodi robnih elementov. Medtem nam je uspelo v okviru raziskovalne naloge (usmerjeni program jedrske energetike) izdelati in iztestirati računalniški program, ki vrednoti hitrostno in vrtinčno polje v ravninskih prerezih notranjih kanalov z laminarnim viskoznim nestisljivim fluidom.
%U https://www.sv-jme.eu/article/dolocevanje-pretocnih-razmer-v-kanalih-s-postopkom-robnih-elementov/
%0 Journal Article
%R 
%& 254
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 30
%N 11-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Škerget, Polde, & Andro Alujevič.
"Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 30.11-12 (1984): 254-256. Web. 03 Dec. 2023
TY - JOUR
AU - Škerget, Polde 
AU - Alujevič, Andro 
PY - 1984
TI - Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - pretočne razmere; kanali; robni elementi; 
N2 - V lanski razpravi (SV 1983/10-12) smo podali osnove izračuna pretočnih razmer v kanalih po metodi robnih elementov. Medtem nam je uspelo v okviru raziskovalne naloge (usmerjeni program jedrske energetike) izdelati in iztestirati računalniški program, ki vrednoti hitrostno in vrtinčno polje v ravninskih prerezih notranjih kanalov z laminarnim viskoznim nestisljivim fluidom.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/dolocevanje-pretocnih-razmer-v-kanalih-s-postopkom-robnih-elementov/
@article{{}{.},
	author = {Škerget, P., Alujevič, A.},
	title = {Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {11-12},
	year = {1984},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/dolocevanje-pretocnih-razmer-v-kanalih-s-postopkom-robnih-elementov/}
}
TY - JOUR
AU - Škerget, Polde 
AU - Alujevič, Andro 
PY - 2017/07/05
TI - Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 30, No 11-12 (1984): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - pretočne razmere, kanali, robni elementi, 
N2 - V lanski razpravi (SV 1983/10-12) smo podali osnove izračuna pretočnih razmer v kanalih po metodi robnih elementov. Medtem nam je uspelo v okviru raziskovalne naloge (usmerjeni program jedrske energetike) izdelati in iztestirati računalniški program, ki vrednoti hitrostno in vrtinčno polje v ravninskih prerezih notranjih kanalov z laminarnim viskoznim nestisljivim fluidom.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/dolocevanje-pretocnih-razmer-v-kanalih-s-postopkom-robnih-elementov/
Škerget, Polde, AND Alujevič, Andro.
"Določevanje pretočnih razmer v kanalih s postopkom robnih elementov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 30 Number 11-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Mariboru, , VTŠ strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Mariboru, , VTŠ strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30(1984)11-12, 254-256
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V lanski razpravi (SV 1983/10-12) smo podali osnove izračuna pretočnih razmer v kanalih po metodi robnih elementov. Medtem nam je uspelo v okviru raziskovalne naloge (usmerjeni program jedrske energetike) izdelati in iztestirati računalniški program, ki vrednoti hitrostno in vrtinčno polje v ravninskih prerezih notranjih kanalov z laminarnim viskoznim nestisljivim fluidom.

pretočne razmere; kanali; robni elementi;