Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)

1714 Views
1056 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran ;KOGEJ, Leopold .
Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12). 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 12, n.4-5, p. 105-109, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-diagram-za-difluordiklormetan-cf2ci2-r-12/>. Date accessed: 20 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M., & Kogej, L.
(1966).
Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12).
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 12(4-5), 105-109.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik and Leopold Kogej},
	title = {Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {12},
	number = {4-5},
	year = {1966},
	keywords = {eksergijski diagram; difluordiklormetan; },
	abstract = {Uporabnost eksergijskega diagrama v hladilni tehniki je že prikazana [1], Namen tega članka pa je podati osnove za konstrukcijo takšnega diagrama in jih uporabiti na primeru difluordiklormetana CF2CI2 (R 12).},
	issn = {0039-2480},	pages = {105-109},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-diagram-za-difluordiklormetan-cf2ci2-r-12/}
}
Oprešnik, M.,Kogej, L.
1966 June 12. Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12). Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 12:4-5
%A Oprešnik, Miran 
%A Kogej, Leopold 
%D 1966
%T Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)
%B 1966
%9 eksergijski diagram; difluordiklormetan; 
%! Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)
%K eksergijski diagram; difluordiklormetan; 
%X Uporabnost eksergijskega diagrama v hladilni tehniki je že prikazana [1], Namen tega članka pa je podati osnove za konstrukcijo takšnega diagrama in jih uporabiti na primeru difluordiklormetana CF2CI2 (R 12).
%U https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-diagram-za-difluordiklormetan-cf2ci2-r-12/
%0 Journal Article
%R 
%& 105
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 12
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Oprešnik, Miran, & Leopold Kogej.
"Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 12.4-5 (1966): 105-109. Web. 20 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
AU - Kogej, Leopold 
PY - 1966
TI - Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksergijski diagram; difluordiklormetan; 
N2 - Uporabnost eksergijskega diagrama v hladilni tehniki je že prikazana [1], Namen tega članka pa je podati osnove za konstrukcijo takšnega diagrama in jih uporabiti na primeru difluordiklormetana CF2CI2 (R 12).
UR - https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-diagram-za-difluordiklormetan-cf2ci2-r-12/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M., Kogej, L.},
	title = {Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {12},
	number = {4-5},
	year = {1966},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-diagram-za-difluordiklormetan-cf2ci2-r-12/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
AU - Kogej, Leopold 
PY - 2017/06/30
TI - Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 12, No 4-5 (1966): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksergijski diagram, difluordiklormetan, 
N2 - Uporabnost eksergijskega diagrama v hladilni tehniki je že prikazana [1], Namen tega članka pa je podati osnove za konstrukcijo takšnega diagrama in jih uporabiti na primeru difluordiklormetana CF2CI2 (R 12).
UR - https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-diagram-za-difluordiklormetan-cf2ci2-r-12/
Oprešnik, Miran, AND Kogej, Leopold.
"Eksergijski diagram za difluordiklormetan CF2CI2 (R 12)" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 12 Number 4-5 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 12(1966)4-5, 105-109
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Uporabnost eksergijskega diagrama v hladilni tehniki je že prikazana [1], Namen tega članka pa je podati osnove za konstrukcijo takšnega diagrama in jih uporabiti na primeru difluordiklormetana CF2CI2 (R 12).

eksergijski diagram; difluordiklormetan;