Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah

1805 Views
1016 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran .
Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 16, n.3, p. 69-71, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-izkoristek-hladilnih-procesov-pri-nizkih-temperaturah/>. Date accessed: 20 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M.
(1970).
Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 16(3), 69-71.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik},
	title = {Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {16},
	number = {3},
	year = {1970},
	keywords = {eksergijski izkoristek; hladilni procesi; },
	abstract = {Hladilnim procesom je za izvedbo potreben natanko določen delež eksergije. Čim nižja je hladilna temperatura, tem večji delež eksergije je potreben. To pa pomeni, da je potrebno delo večje. Zato se z zniževanjem hladilne temperature zmanjšuje tudi hladilno število. V članku so prikazane te zakonitosti in je podana grafična metoda za določanje eksergijskega izkoristka hladilnih procesov pri nizkih in zelo nizkih temperaturah.},
	issn = {0039-2480},	pages = {69-71},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-izkoristek-hladilnih-procesov-pri-nizkih-temperaturah/}
}
Oprešnik, M.
1970 July 16. Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 16:3
%A Oprešnik, Miran 
%D 1970
%T Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah
%B 1970
%9 eksergijski izkoristek; hladilni procesi; 
%! Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah
%K eksergijski izkoristek; hladilni procesi; 
%X Hladilnim procesom je za izvedbo potreben natanko določen delež eksergije. Čim nižja je hladilna temperatura, tem večji delež eksergije je potreben. To pa pomeni, da je potrebno delo večje. Zato se z zniževanjem hladilne temperature zmanjšuje tudi hladilno število. V članku so prikazane te zakonitosti in je podana grafična metoda za določanje eksergijskega izkoristka hladilnih procesov pri nizkih in zelo nizkih temperaturah.
%U https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-izkoristek-hladilnih-procesov-pri-nizkih-temperaturah/
%0 Journal Article
%R 
%& 69
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 16
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Oprešnik, Miran.
"Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 16.3 (1970): 69-71. Web. 20 May. 2024
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 1970
TI - Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksergijski izkoristek; hladilni procesi; 
N2 - Hladilnim procesom je za izvedbo potreben natanko določen delež eksergije. Čim nižja je hladilna temperatura, tem večji delež eksergije je potreben. To pa pomeni, da je potrebno delo večje. Zato se z zniževanjem hladilne temperature zmanjšuje tudi hladilno število. V članku so prikazane te zakonitosti in je podana grafična metoda za določanje eksergijskega izkoristka hladilnih procesov pri nizkih in zelo nizkih temperaturah.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-izkoristek-hladilnih-procesov-pri-nizkih-temperaturah/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M.},
	title = {Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {16},
	number = {3},
	year = {1970},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-izkoristek-hladilnih-procesov-pri-nizkih-temperaturah/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 2017/07/04
TI - Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 16, No 3 (1970): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - eksergijski izkoristek, hladilni procesi, 
N2 - Hladilnim procesom je za izvedbo potreben natanko določen delež eksergije. Čim nižja je hladilna temperatura, tem večji delež eksergije je potreben. To pa pomeni, da je potrebno delo večje. Zato se z zniževanjem hladilne temperature zmanjšuje tudi hladilno število. V članku so prikazane te zakonitosti in je podana grafična metoda za določanje eksergijskega izkoristka hladilnih procesov pri nizkih in zelo nizkih temperaturah.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/eksergijski-izkoristek-hladilnih-procesov-pri-nizkih-temperaturah/
Oprešnik, Miran"Eksergijski izkoristek hladilnih procesov pri nizkih temperaturah" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 16 Number 3 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 16(1970)3, 69-71
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Hladilnim procesom je za izvedbo potreben natanko določen delež eksergije. Čim nižja je hladilna temperatura, tem večji delež eksergije je potreben. To pa pomeni, da je potrebno delo večje. Zato se z zniževanjem hladilne temperature zmanjšuje tudi hladilno število. V članku so prikazane te zakonitosti in je podana grafična metoda za določanje eksergijskega izkoristka hladilnih procesov pri nizkih in zelo nizkih temperaturah.

eksergijski izkoristek; hladilni procesi;