Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo

1655 Views
1209 Downloads
Export citation: ABNT
KRAUT, Bojan .
Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 2, n.2, p. 42-46, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/giorgijev-sistem-mer-mksa-in-strojnistvo/>. Date accessed: 02 oct. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kraut, B.
(1956).
Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2(2), 42-46.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Bojan Kraut},
	title = {Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {2},
	number = {2},
	year = {1956},
	keywords = {giorgijev sistem mer; strojništvo; },
	abstract = {Namen članka je, predočiti večjo preglednost pri računanju z veličinskimi enačbami in rabi merskih sistemov s koherentnimi (povezanimi) enotami, V času, ko se mednarodno urejajo ta vprašanja in se o njih pripravlja ustrezen zakonski predpis tudi pri nas, se pač morajo z njimi spoznati vsi, med njimi tudi tisti strokovnjaki, ki gledajo na te »novotarije« po strani samo zato, ker jih še ne poznajo.},
	issn = {0039-2480},	pages = {42-46},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/giorgijev-sistem-mer-mksa-in-strojnistvo/}
}
Kraut, B.
1956 November 2. Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 2:2
%A Kraut, Bojan 
%D 1956
%T Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo
%B 1956
%9 giorgijev sistem mer; strojništvo; 
%! Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo
%K giorgijev sistem mer; strojništvo; 
%X Namen članka je, predočiti večjo preglednost pri računanju z veličinskimi enačbami in rabi merskih sistemov s koherentnimi (povezanimi) enotami, V času, ko se mednarodno urejajo ta vprašanja in se o njih pripravlja ustrezen zakonski predpis tudi pri nas, se pač morajo z njimi spoznati vsi, med njimi tudi tisti strokovnjaki, ki gledajo na te »novotarije« po strani samo zato, ker jih še ne poznajo.
%U https://www.sv-jme.eu/article/giorgijev-sistem-mer-mksa-in-strojnistvo/
%0 Journal Article
%R 
%& 42
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 2
%N 2
%@ 0039-2480
%8 2017-11-03
%7 2017-11-03
Kraut, Bojan.
"Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 2.2 (1956): 42-46. Web. 02 Oct. 2023
TY - JOUR
AU - Kraut, Bojan 
PY - 1956
TI - Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - giorgijev sistem mer; strojništvo; 
N2 - Namen članka je, predočiti večjo preglednost pri računanju z veličinskimi enačbami in rabi merskih sistemov s koherentnimi (povezanimi) enotami, V času, ko se mednarodno urejajo ta vprašanja in se o njih pripravlja ustrezen zakonski predpis tudi pri nas, se pač morajo z njimi spoznati vsi, med njimi tudi tisti strokovnjaki, ki gledajo na te »novotarije« po strani samo zato, ker jih še ne poznajo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/giorgijev-sistem-mer-mksa-in-strojnistvo/
@article{{}{.},
	author = {Kraut, B.},
	title = {Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {2},
	number = {2},
	year = {1956},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/giorgijev-sistem-mer-mksa-in-strojnistvo/}
}
TY - JOUR
AU - Kraut, Bojan 
PY - 2017/11/03
TI - Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 2, No 2 (1956): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - giorgijev sistem mer, strojništvo, 
N2 - Namen članka je, predočiti večjo preglednost pri računanju z veličinskimi enačbami in rabi merskih sistemov s koherentnimi (povezanimi) enotami, V času, ko se mednarodno urejajo ta vprašanja in se o njih pripravlja ustrezen zakonski predpis tudi pri nas, se pač morajo z njimi spoznati vsi, med njimi tudi tisti strokovnjaki, ki gledajo na te »novotarije« po strani samo zato, ker jih še ne poznajo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/giorgijev-sistem-mer-mksa-in-strojnistvo/
Kraut, Bojan"Giorgijev sistem mer (MKSA) in strojništvo" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 2 Number 2 (03 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Tehniška Fakulteta v Ljubljani, oddelek za strojništvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 2(1956)2, 42-46
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Namen članka je, predočiti večjo preglednost pri računanju z veličinskimi enačbami in rabi merskih sistemov s koherentnimi (povezanimi) enotami, V času, ko se mednarodno urejajo ta vprašanja in se o njih pripravlja ustrezen zakonski predpis tudi pri nas, se pač morajo z njimi spoznati vsi, med njimi tudi tisti strokovnjaki, ki gledajo na te »novotarije« po strani samo zato, ker jih še ne poznajo.

giorgijev sistem mer; strojništvo;