Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme

1029 Views
439 Downloads
Export citation: ABNT
BLEIWEIS, Janko .
Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 10, n.3, p. 72-76, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/hidroelasticne-vibracije-ter-razvoj-hidravlicnih-strojev-in-hidromehanske-opreme/>. Date accessed: 30 nov. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Bleiweis, J.
(1964).
Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 10(3), 72-76.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Janko Bleiweis},
	title = {Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {3},
	year = {1964},
	keywords = {hidroelastične vibracije; hidravlični stroji; hidromehanske opreme; },
	abstract = {V prvih dnevih septembra 1963 je bil v Londonu 10. kongres mednarodnega združenja za hidravlične preiskave (AIRH), na katerem sta bili med štirimi obravnavanimi vprašanji tudi dve, ki sta pomembni za strojništvo, posebno še za sektor, ki se peča s projektiranjem in izdelavo hidromehanske opreme in hidravličnimi stroji.},
	issn = {0039-2480},	pages = {72-76},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/hidroelasticne-vibracije-ter-razvoj-hidravlicnih-strojev-in-hidromehanske-opreme/}
}
Bleiweis, J.
1964 June 10. Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 10:3
%A Bleiweis, Janko 
%D 1964
%T Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme
%B 1964
%9 hidroelastične vibracije; hidravlični stroji; hidromehanske opreme; 
%! Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme
%K hidroelastične vibracije; hidravlični stroji; hidromehanske opreme; 
%X V prvih dnevih septembra 1963 je bil v Londonu 10. kongres mednarodnega združenja za hidravlične preiskave (AIRH), na katerem sta bili med štirimi obravnavanimi vprašanji tudi dve, ki sta pomembni za strojništvo, posebno še za sektor, ki se peča s projektiranjem in izdelavo hidromehanske opreme in hidravličnimi stroji.
%U https://www.sv-jme.eu/article/hidroelasticne-vibracije-ter-razvoj-hidravlicnih-strojev-in-hidromehanske-opreme/
%0 Journal Article
%R 
%& 72
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 10
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Bleiweis, Janko.
"Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 10.3 (1964): 72-76. Web. 30 Nov. 2021
TY - JOUR
AU - Bleiweis, Janko 
PY - 1964
TI - Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - hidroelastične vibracije; hidravlični stroji; hidromehanske opreme; 
N2 - V prvih dnevih septembra 1963 je bil v Londonu 10. kongres mednarodnega združenja za hidravlične preiskave (AIRH), na katerem sta bili med štirimi obravnavanimi vprašanji tudi dve, ki sta pomembni za strojništvo, posebno še za sektor, ki se peča s projektiranjem in izdelavo hidromehanske opreme in hidravličnimi stroji.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/hidroelasticne-vibracije-ter-razvoj-hidravlicnih-strojev-in-hidromehanske-opreme/
@article{{}{.},
	author = {Bleiweis, J.},
	title = {Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {10},
	number = {3},
	year = {1964},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/hidroelasticne-vibracije-ter-razvoj-hidravlicnih-strojev-in-hidromehanske-opreme/}
}
TY - JOUR
AU - Bleiweis, Janko 
PY - 2017/06/30
TI - Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 10, No 3 (1964): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - hidroelastične vibracije, hidravlični stroji, hidromehanske opreme, 
N2 - V prvih dnevih septembra 1963 je bil v Londonu 10. kongres mednarodnega združenja za hidravlične preiskave (AIRH), na katerem sta bili med štirimi obravnavanimi vprašanji tudi dve, ki sta pomembni za strojništvo, posebno še za sektor, ki se peča s projektiranjem in izdelavo hidromehanske opreme in hidravličnimi stroji.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/hidroelasticne-vibracije-ter-razvoj-hidravlicnih-strojev-in-hidromehanske-opreme/
Bleiweis, Janko"Hidroelastične vibracije ter razvoj hidravličnih strojev in hidromehanske opreme" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 10 Number 3 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 10(1964)3, 72-76

V prvih dnevih septembra 1963 je bil v Londonu 10. kongres mednarodnega združenja za hidravlične preiskave (AIRH), na katerem sta bili med štirimi obravnavanimi vprašanji tudi dve, ki sta pomembni za strojništvo, posebno še za sektor, ki se peča s projektiranjem in izdelavo hidromehanske opreme in hidravličnimi stroji.

hidroelastične vibracije; hidravlični stroji; hidromehanske opreme;