Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine

1191 Views
767 Downloads
Export citation: ABNT
VELENŠEK, Boris ;CIUHA, Dušan .
Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 32, n.10-12, p. 152-157, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/hidroelektrarne-na-savi-in-muri-razvoj-tipizirane-cevne-turbine/>. Date accessed: 26 may. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Velenšek, B., & Ciuha, D.
(1986).
Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 32(10-12), 152-157.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Boris Velenšek and Dušan Ciuha},
	title = {Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {10-12},
	year = {1986},
	keywords = {Hidroelektrarne; Sava; Mura; cevna turbina; },
	abstract = {Hidroelektrarne s cevnimi agregati na Savi in Muri pomenijo približno eno tretjino še neizkoriščene vodne zmogljivosti Slovenije. Obe projektirani verigi bi letno dajali 2700 GWh, od tega spodnja Sava in Mura 1700 GWh. Zato je glede na sedanji gospodarski položaj še toliko potrebneje poiskati kar najracionalnejše rešitve tako glede gradnje kakor izdelave opreme. Pri izgradnji obeh verig je treba uskladiti energetske rešitve in gospodarske potrebe družbe z interesi vodnogospodarskih skupnosti, kmetijstva, komunale, gibanjem podtalnice, skrbjo za okolje in ohranitvijo naravne dediščine. Ker nekateri od naštetih dejavnikov v naši praksi dostikrat niso strokovno ovrednoteni, je njihova utež pri usklajevanju dostikrat precenjena.},
	issn = {0039-2480},	pages = {152-157},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/hidroelektrarne-na-savi-in-muri-razvoj-tipizirane-cevne-turbine/}
}
Velenšek, B.,Ciuha, D.
1986 July 32. Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 32:10-12
%A Velenšek, Boris 
%A Ciuha, Dušan 
%D 1986
%T Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine
%B 1986
%9 Hidroelektrarne; Sava; Mura; cevna turbina; 
%! Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine
%K Hidroelektrarne; Sava; Mura; cevna turbina; 
%X Hidroelektrarne s cevnimi agregati na Savi in Muri pomenijo približno eno tretjino še neizkoriščene vodne zmogljivosti Slovenije. Obe projektirani verigi bi letno dajali 2700 GWh, od tega spodnja Sava in Mura 1700 GWh. Zato je glede na sedanji gospodarski položaj še toliko potrebneje poiskati kar najracionalnejše rešitve tako glede gradnje kakor izdelave opreme. Pri izgradnji obeh verig je treba uskladiti energetske rešitve in gospodarske potrebe družbe z interesi vodnogospodarskih skupnosti, kmetijstva, komunale, gibanjem podtalnice, skrbjo za okolje in ohranitvijo naravne dediščine. Ker nekateri od naštetih dejavnikov v naši praksi dostikrat niso strokovno ovrednoteni, je njihova utež pri usklajevanju dostikrat precenjena.
%U https://www.sv-jme.eu/article/hidroelektrarne-na-savi-in-muri-razvoj-tipizirane-cevne-turbine/
%0 Journal Article
%R 
%& 152
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 32
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Velenšek, Boris, & Dušan Ciuha.
"Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 32.10-12 (1986): 152-157. Web. 26 May. 2022
TY - JOUR
AU - Velenšek, Boris 
AU - Ciuha, Dušan 
PY - 1986
TI - Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Hidroelektrarne; Sava; Mura; cevna turbina; 
N2 - Hidroelektrarne s cevnimi agregati na Savi in Muri pomenijo približno eno tretjino še neizkoriščene vodne zmogljivosti Slovenije. Obe projektirani verigi bi letno dajali 2700 GWh, od tega spodnja Sava in Mura 1700 GWh. Zato je glede na sedanji gospodarski položaj še toliko potrebneje poiskati kar najracionalnejše rešitve tako glede gradnje kakor izdelave opreme. Pri izgradnji obeh verig je treba uskladiti energetske rešitve in gospodarske potrebe družbe z interesi vodnogospodarskih skupnosti, kmetijstva, komunale, gibanjem podtalnice, skrbjo za okolje in ohranitvijo naravne dediščine. Ker nekateri od naštetih dejavnikov v naši praksi dostikrat niso strokovno ovrednoteni, je njihova utež pri usklajevanju dostikrat precenjena.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/hidroelektrarne-na-savi-in-muri-razvoj-tipizirane-cevne-turbine/
@article{{}{.},
	author = {Velenšek, B., Ciuha, D.},
	title = {Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {10-12},
	year = {1986},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/hidroelektrarne-na-savi-in-muri-razvoj-tipizirane-cevne-turbine/}
}
TY - JOUR
AU - Velenšek, Boris 
AU - Ciuha, Dušan 
PY - 2017/07/05
TI - Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 32, No 10-12 (1986): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Hidroelektrarne, Sava, Mura, cevna turbina, 
N2 - Hidroelektrarne s cevnimi agregati na Savi in Muri pomenijo približno eno tretjino še neizkoriščene vodne zmogljivosti Slovenije. Obe projektirani verigi bi letno dajali 2700 GWh, od tega spodnja Sava in Mura 1700 GWh. Zato je glede na sedanji gospodarski položaj še toliko potrebneje poiskati kar najracionalnejše rešitve tako glede gradnje kakor izdelave opreme. Pri izgradnji obeh verig je treba uskladiti energetske rešitve in gospodarske potrebe družbe z interesi vodnogospodarskih skupnosti, kmetijstva, komunale, gibanjem podtalnice, skrbjo za okolje in ohranitvijo naravne dediščine. Ker nekateri od naštetih dejavnikov v naši praksi dostikrat niso strokovno ovrednoteni, je njihova utež pri usklajevanju dostikrat precenjena.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/hidroelektrarne-na-savi-in-muri-razvoj-tipizirane-cevne-turbine/
Velenšek, Boris, AND Ciuha, Dušan.
"Hidroelektrarne na Savi in Muri — Razvoj tipizirane cevne turbine" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 32 Number 10-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Turboinštitut, Ljubljana, Slovenija
 • Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 32(1986)10-12, 152-157
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Hidroelektrarne s cevnimi agregati na Savi in Muri pomenijo približno eno tretjino še neizkoriščene vodne zmogljivosti Slovenije. Obe projektirani verigi bi letno dajali 2700 GWh, od tega spodnja Sava in Mura 1700 GWh. Zato je glede na sedanji gospodarski položaj še toliko potrebneje poiskati kar najracionalnejše rešitve tako glede gradnje kakor izdelave opreme. Pri izgradnji obeh verig je treba uskladiti energetske rešitve in gospodarske potrebe družbe z interesi vodnogospodarskih skupnosti, kmetijstva, komunale, gibanjem podtalnice, skrbjo za okolje in ohranitvijo naravne dediščine. Ker nekateri od naštetih dejavnikov v naši praksi dostikrat niso strokovno ovrednoteni, je njihova utež pri usklajevanju dostikrat precenjena.

Hidroelektrarne; Sava; Mura; cevna turbina;