Izbira kotalnih ležajev

1089 Views
1155 Downloads
Export citation: ABNT
STARIHA, Franci .
Izbira kotalnih ležajev. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 9, n.4-5, p. 109-116, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/izbira-kotalnih-lezajev/>. Date accessed: 19 sep. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Stariha, F.
(1963).
Izbira kotalnih ležajev.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 9(4-5), 109-116.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franci Stariha},
	title = {Izbira kotalnih ležajev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {9},
	number = {4-5},
	year = {1963},
	keywords = {kotalni ležaji; },
	abstract = {Glede na to, da skoraj vsaka strojniška in tehnična konstrukcija nasploh vsebuje različne strojne elemente, med drugimi tudi različne vrste kotalnih ležajev, je pravilna izbira in določitev funkcionalnih karakteristik kotalnih ležajev, namenjenih za določen ležajni sklop, zelo pomembna in dostikrat odločilna konstruktorjeva naloga.},
	issn = {0039-2480},	pages = {109-116},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/izbira-kotalnih-lezajev/}
}
Stariha, F.
1963 June 9. Izbira kotalnih ležajev. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 9:4-5
%A Stariha, Franci 
%D 1963
%T Izbira kotalnih ležajev
%B 1963
%9 kotalni ležaji; 
%! Izbira kotalnih ležajev
%K kotalni ležaji; 
%X Glede na to, da skoraj vsaka strojniška in tehnična konstrukcija nasploh vsebuje različne strojne elemente, med drugimi tudi različne vrste kotalnih ležajev, je pravilna izbira in določitev funkcionalnih karakteristik kotalnih ležajev, namenjenih za določen ležajni sklop, zelo pomembna in dostikrat odločilna konstruktorjeva naloga.
%U https://www.sv-jme.eu/article/izbira-kotalnih-lezajev/
%0 Journal Article
%R 
%& 109
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 9
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Stariha, Franci.
"Izbira kotalnih ležajev." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 9.4-5 (1963): 109-116. Web. 19 Sep. 2021
TY - JOUR
AU - Stariha, Franci 
PY - 1963
TI - Izbira kotalnih ležajev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - kotalni ležaji; 
N2 - Glede na to, da skoraj vsaka strojniška in tehnična konstrukcija nasploh vsebuje različne strojne elemente, med drugimi tudi različne vrste kotalnih ležajev, je pravilna izbira in določitev funkcionalnih karakteristik kotalnih ležajev, namenjenih za določen ležajni sklop, zelo pomembna in dostikrat odločilna konstruktorjeva naloga.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/izbira-kotalnih-lezajev/
@article{{}{.},
	author = {Stariha, F.},
	title = {Izbira kotalnih ležajev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {9},
	number = {4-5},
	year = {1963},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/izbira-kotalnih-lezajev/}
}
TY - JOUR
AU - Stariha, Franci 
PY - 2017/06/30
TI - Izbira kotalnih ležajev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 9, No 4-5 (1963): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - kotalni ležaji, 
N2 - Glede na to, da skoraj vsaka strojniška in tehnična konstrukcija nasploh vsebuje različne strojne elemente, med drugimi tudi različne vrste kotalnih ležajev, je pravilna izbira in določitev funkcionalnih karakteristik kotalnih ležajev, namenjenih za določen ležajni sklop, zelo pomembna in dostikrat odločilna konstruktorjeva naloga.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/izbira-kotalnih-lezajev/
Stariha, Franci"Izbira kotalnih ležajev" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 9 Number 4-5 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • BELT - Črnomelj, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 9(1963)4-5, 109-116

Glede na to, da skoraj vsaka strojniška in tehnična konstrukcija nasploh vsebuje različne strojne elemente, med drugimi tudi različne vrste kotalnih ležajev, je pravilna izbira in določitev funkcionalnih karakteristik kotalnih ležajev, namenjenih za določen ležajni sklop, zelo pomembna in dostikrat odločilna konstruktorjeva naloga.

kotalni ležaji;