Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ

1732 Views
901 Downloads
Export citation: ABNT
PROSENC, Viktor .
Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 22, n.7-8, p. 183-190, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/izboljsanje-trajnih-trdnostnih-lastnosti-jekla-s-spreminjanjem-kristalizacije-pri-postopku-epz/>. Date accessed: 22 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Prosenc, V.
(1976).
Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 22(7-8), 183-190.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Viktor Prosenc},
	title = {Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {7-8},
	year = {1976},
	keywords = {jeklo; kristalizacija; postopek EPŽ; EPŽ; },
	abstract = {Za uporabnost kovin in zlitin so poleg osnovnih mehanskih in raznih tehnoloških lastnosti pomembne trajne trdnostne lastnosti, v zvezi z odpornostjo proti utrujanju. Vse te pa so odvisne — poleg sestave — tudi od mehanske in toplotne predelave in izgradnje kristalne zmine.},
	issn = {0039-2480},	pages = {183-190},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/izboljsanje-trajnih-trdnostnih-lastnosti-jekla-s-spreminjanjem-kristalizacije-pri-postopku-epz/}
}
Prosenc, V.
1976 July 22. Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 22:7-8
%A Prosenc, Viktor 
%D 1976
%T Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ
%B 1976
%9 jeklo; kristalizacija; postopek EPŽ; EPŽ; 
%! Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ
%K jeklo; kristalizacija; postopek EPŽ; EPŽ; 
%X Za uporabnost kovin in zlitin so poleg osnovnih mehanskih in raznih tehnoloških lastnosti pomembne trajne trdnostne lastnosti, v zvezi z odpornostjo proti utrujanju. Vse te pa so odvisne — poleg sestave — tudi od mehanske in toplotne predelave in izgradnje kristalne zmine.
%U https://www.sv-jme.eu/article/izboljsanje-trajnih-trdnostnih-lastnosti-jekla-s-spreminjanjem-kristalizacije-pri-postopku-epz/
%0 Journal Article
%R 
%& 183
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 22
%N 7-8
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Prosenc, Viktor.
"Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 22.7-8 (1976): 183-190. Web. 22 May. 2024
TY - JOUR
AU - Prosenc, Viktor 
PY - 1976
TI - Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - jeklo; kristalizacija; postopek EPŽ; EPŽ; 
N2 - Za uporabnost kovin in zlitin so poleg osnovnih mehanskih in raznih tehnoloških lastnosti pomembne trajne trdnostne lastnosti, v zvezi z odpornostjo proti utrujanju. Vse te pa so odvisne — poleg sestave — tudi od mehanske in toplotne predelave in izgradnje kristalne zmine.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/izboljsanje-trajnih-trdnostnih-lastnosti-jekla-s-spreminjanjem-kristalizacije-pri-postopku-epz/
@article{{}{.},
	author = {Prosenc, V.},
	title = {Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {7-8},
	year = {1976},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/izboljsanje-trajnih-trdnostnih-lastnosti-jekla-s-spreminjanjem-kristalizacije-pri-postopku-epz/}
}
TY - JOUR
AU - Prosenc, Viktor 
PY - 2017/07/04
TI - Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 22, No 7-8 (1976): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - jeklo, kristalizacija, postopek EPŽ, EPŽ, 
N2 - Za uporabnost kovin in zlitin so poleg osnovnih mehanskih in raznih tehnoloških lastnosti pomembne trajne trdnostne lastnosti, v zvezi z odpornostjo proti utrujanju. Vse te pa so odvisne — poleg sestave — tudi od mehanske in toplotne predelave in izgradnje kristalne zmine.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/izboljsanje-trajnih-trdnostnih-lastnosti-jekla-s-spreminjanjem-kristalizacije-pri-postopku-epz/
Prosenc, Viktor"Izboljšanje trajnih trdnostnih lastnosti jekla s spreminjanjem kristalizacije pri postopku EPŽ" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 22 Number 7-8 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22(1976)7-8, 183-190
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Za uporabnost kovin in zlitin so poleg osnovnih mehanskih in raznih tehnoloških lastnosti pomembne trajne trdnostne lastnosti, v zvezi z odpornostjo proti utrujanju. Vse te pa so odvisne — poleg sestave — tudi od mehanske in toplotne predelave in izgradnje kristalne zmine.

jeklo; kristalizacija; postopek EPŽ; EPŽ;