Izkoristimo anergijo

1848 Views
1181 Downloads
Export citation: ABNT
URANKAR, Anton .
Izkoristimo anergijo. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 26, n.7-9, p. 113-117, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/izkoristimo-anergijo/>. Date accessed: 25 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Urankar, A.
(1980).
Izkoristimo anergijo.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 26(7-9), 113-117.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Anton Urankar},
	title = {Izkoristimo anergijo},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {7-9},
	year = {1980},
	keywords = {anergija; },
	abstract = {Za energijske tokove in procese s toploto veljajo prvi in drugi glavni zakon termodinamike ter zakon o ohranitvi mase. Prvi glavni zakon termodinamike povezuje pri odprtih procesih toploto Q, entalpijo H in tehnično delo W. To je zakon o ohranitvi energije. Drugi glavni zakon termodinamike podaja pogoje za preoblikovanje notranje energije snovi v tehnično delo. Iz notranje energije snovi z entalpijo H in entropijo S dobimo največje tehnično delo — eksergijo E, če stanje snovi povračljivo izenačimo s stanjem okolice s temperaturo T0 in tlakom p0 in dobimo stanje snovi H0 in S0. Eksergija je enaka vrednosti izraza.},
	issn = {0039-2480},	pages = {113-117},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/izkoristimo-anergijo/}
}
Urankar, A.
1980 July 26. Izkoristimo anergijo. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 26:7-9
%A Urankar, Anton 
%D 1980
%T Izkoristimo anergijo
%B 1980
%9 anergija; 
%! Izkoristimo anergijo
%K anergija; 
%X Za energijske tokove in procese s toploto veljajo prvi in drugi glavni zakon termodinamike ter zakon o ohranitvi mase. Prvi glavni zakon termodinamike povezuje pri odprtih procesih toploto Q, entalpijo H in tehnično delo W. To je zakon o ohranitvi energije. Drugi glavni zakon termodinamike podaja pogoje za preoblikovanje notranje energije snovi v tehnično delo. Iz notranje energije snovi z entalpijo H in entropijo S dobimo največje tehnično delo — eksergijo E, če stanje snovi povračljivo izenačimo s stanjem okolice s temperaturo T0 in tlakom p0 in dobimo stanje snovi H0 in S0. Eksergija je enaka vrednosti izraza.
%U https://www.sv-jme.eu/article/izkoristimo-anergijo/
%0 Journal Article
%R 
%& 113
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 26
%N 7-9
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Urankar, Anton.
"Izkoristimo anergijo." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 26.7-9 (1980): 113-117. Web. 25 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Urankar, Anton 
PY - 1980
TI - Izkoristimo anergijo
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - anergija; 
N2 - Za energijske tokove in procese s toploto veljajo prvi in drugi glavni zakon termodinamike ter zakon o ohranitvi mase. Prvi glavni zakon termodinamike povezuje pri odprtih procesih toploto Q, entalpijo H in tehnično delo W. To je zakon o ohranitvi energije. Drugi glavni zakon termodinamike podaja pogoje za preoblikovanje notranje energije snovi v tehnično delo. Iz notranje energije snovi z entalpijo H in entropijo S dobimo največje tehnično delo — eksergijo E, če stanje snovi povračljivo izenačimo s stanjem okolice s temperaturo T0 in tlakom p0 in dobimo stanje snovi H0 in S0. Eksergija je enaka vrednosti izraza.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/izkoristimo-anergijo/
@article{{}{.},
	author = {Urankar, A.},
	title = {Izkoristimo anergijo},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {7-9},
	year = {1980},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/izkoristimo-anergijo/}
}
TY - JOUR
AU - Urankar, Anton 
PY - 2017/07/04
TI - Izkoristimo anergijo
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 26, No 7-9 (1980): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - anergija, 
N2 - Za energijske tokove in procese s toploto veljajo prvi in drugi glavni zakon termodinamike ter zakon o ohranitvi mase. Prvi glavni zakon termodinamike povezuje pri odprtih procesih toploto Q, entalpijo H in tehnično delo W. To je zakon o ohranitvi energije. Drugi glavni zakon termodinamike podaja pogoje za preoblikovanje notranje energije snovi v tehnično delo. Iz notranje energije snovi z entalpijo H in entropijo S dobimo največje tehnično delo — eksergijo E, če stanje snovi povračljivo izenačimo s stanjem okolice s temperaturo T0 in tlakom p0 in dobimo stanje snovi H0 in S0. Eksergija je enaka vrednosti izraza.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/izkoristimo-anergijo/
Urankar, Anton"Izkoristimo anergijo" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 26 Number 7-9 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Termoelektrarna Trbovlje

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26(1980)7-9, 113-117
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Za energijske tokove in procese s toploto veljajo prvi in drugi glavni zakon termodinamike ter zakon o ohranitvi mase. Prvi glavni zakon termodinamike povezuje pri odprtih procesih toploto Q, entalpijo H in tehnično delo W. To je zakon o ohranitvi energije. Drugi glavni zakon termodinamike podaja pogoje za preoblikovanje notranje energije snovi v tehnično delo. Iz notranje energije snovi z entalpijo H in entropijo S dobimo največje tehnično delo — eksergijo E, če stanje snovi povračljivo izenačimo s stanjem okolice s temperaturo T0 in tlakom p0 in dobimo stanje snovi H0 in S0. Eksergija je enaka vrednosti izraza.

anergija;