Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev

1301 Views
789 Downloads
Export citation: ABNT
MUREN, Hinko .
Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 23, n.7-8, p. 198-200, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/kinematicna-klasifikacija-odrezovalnih-strojev/>. Date accessed: 26 jun. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muren, H.
(1977).
Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 23(7-8), 198-200.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Hinko Muren},
	title = {Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {7-8},
	year = {1977},
	keywords = {odrezovalni stroji; },
	abstract = {Odrezovalne stroje je mogoče razčleniti in klasificirati na zelo različne načine, na primer glede na postopek odrezavanja, stopnjo zapletenosti, natančnosti, togosti, avtomatizacije itd. Ti načini lahko sicer dokaj dobro povedo, za kakšen stroj gre in za kaj je uporaben, niso pa posebno koristni, če želimo razmišljati o konstrukcijskih možnostih, o številu mogočih variant, zelo pomanjkljivi pa so zlasti, če jih hočemo uporabljati pri načrtovanju tehnološkega procesa z računalnikom.},
	issn = {0039-2480},	pages = {198-200},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/kinematicna-klasifikacija-odrezovalnih-strojev/}
}
Muren, H.
1977 July 23. Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 23:7-8
%A Muren, Hinko 
%D 1977
%T Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev
%B 1977
%9 odrezovalni stroji; 
%! Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev
%K odrezovalni stroji; 
%X Odrezovalne stroje je mogoče razčleniti in klasificirati na zelo različne načine, na primer glede na postopek odrezavanja, stopnjo zapletenosti, natančnosti, togosti, avtomatizacije itd. Ti načini lahko sicer dokaj dobro povedo, za kakšen stroj gre in za kaj je uporaben, niso pa posebno koristni, če želimo razmišljati o konstrukcijskih možnostih, o številu mogočih variant, zelo pomanjkljivi pa so zlasti, če jih hočemo uporabljati pri načrtovanju tehnološkega procesa z računalnikom.
%U https://www.sv-jme.eu/article/kinematicna-klasifikacija-odrezovalnih-strojev/
%0 Journal Article
%R 
%& 198
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 23
%N 7-8
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Muren, Hinko.
"Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 23.7-8 (1977): 198-200. Web. 26 Jun. 2022
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 1977
TI - Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - odrezovalni stroji; 
N2 - Odrezovalne stroje je mogoče razčleniti in klasificirati na zelo različne načine, na primer glede na postopek odrezavanja, stopnjo zapletenosti, natančnosti, togosti, avtomatizacije itd. Ti načini lahko sicer dokaj dobro povedo, za kakšen stroj gre in za kaj je uporaben, niso pa posebno koristni, če želimo razmišljati o konstrukcijskih možnostih, o številu mogočih variant, zelo pomanjkljivi pa so zlasti, če jih hočemo uporabljati pri načrtovanju tehnološkega procesa z računalnikom.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/kinematicna-klasifikacija-odrezovalnih-strojev/
@article{{}{.},
	author = {Muren, H.},
	title = {Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {7-8},
	year = {1977},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/kinematicna-klasifikacija-odrezovalnih-strojev/}
}
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 2017/07/04
TI - Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 23, No 7-8 (1977): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - odrezovalni stroji, 
N2 - Odrezovalne stroje je mogoče razčleniti in klasificirati na zelo različne načine, na primer glede na postopek odrezavanja, stopnjo zapletenosti, natančnosti, togosti, avtomatizacije itd. Ti načini lahko sicer dokaj dobro povedo, za kakšen stroj gre in za kaj je uporaben, niso pa posebno koristni, če želimo razmišljati o konstrukcijskih možnostih, o številu mogočih variant, zelo pomanjkljivi pa so zlasti, če jih hočemo uporabljati pri načrtovanju tehnološkega procesa z računalnikom.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/kinematicna-klasifikacija-odrezovalnih-strojev/
Muren, Hinko"Kinematična klasifikacija odrezovalnih strojev" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 23 Number 7-8 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23(1977)7-8, 198-200
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Odrezovalne stroje je mogoče razčleniti in klasificirati na zelo različne načine, na primer glede na postopek odrezavanja, stopnjo zapletenosti, natančnosti, togosti, avtomatizacije itd. Ti načini lahko sicer dokaj dobro povedo, za kakšen stroj gre in za kaj je uporaben, niso pa posebno koristni, če želimo razmišljati o konstrukcijskih možnostih, o številu mogočih variant, zelo pomanjkljivi pa so zlasti, če jih hočemo uporabljati pri načrtovanju tehnološkega procesa z računalnikom.

odrezovalni stroji;