Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja

856 Views
956 Downloads
Export citation: ABNT
JURIŠIĆ, Dragoš .
Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 12, n.1-2, p. 9-13, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/kompatibilitetni-pogoji-in-veckrat-sovisna-podrocja/>. Date accessed: 11 may. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Jurišić, D.
(1966).
Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 12(1-2), 9-13.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Dragoš Jurišić},
	title = {Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {12},
	number = {1-2},
	year = {1966},
	keywords = {sovisna področja; },
	abstract = {Preprosta geometrijska presoja kaže, da specifične deformacije ne morejo biti neodvisne med seboj. Če si namreč mislimo, da je bilo telo pred deformiranjem razdeljeno na elementarne kocke, se bodo te — pod učinkom zunanje obremenitve — deformirale v različne paralelepipede, ki sestavljajo neprekinjeno celoto deformiranega telesa. To pomeni, da se posamezne elementarne kocke ne morejo deformirati neodvisno druga od druge, temveč morajo njihove specifične deformacije zadostiti določenim pogojem, ki zagotavljajo medsebojno tesno prileganje po deformiranju nastalih paralelepipedov — podobno kakor pri mozaiku. To- sopogoji za geometrično skladnost specifičnih deformacij, ki jih v mehaniki deformabilnih teles imenujemo »kompatibilitetne pogoje«.},
	issn = {0039-2480},	pages = {9-13},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/kompatibilitetni-pogoji-in-veckrat-sovisna-podrocja/}
}
Jurišić, D.
1966 June 12. Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 12:1-2
%A Jurišić, Dragoš 
%D 1966
%T Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja
%B 1966
%9 sovisna področja; 
%! Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja
%K sovisna področja; 
%X Preprosta geometrijska presoja kaže, da specifične deformacije ne morejo biti neodvisne med seboj. Če si namreč mislimo, da je bilo telo pred deformiranjem razdeljeno na elementarne kocke, se bodo te — pod učinkom zunanje obremenitve — deformirale v različne paralelepipede, ki sestavljajo neprekinjeno celoto deformiranega telesa. To pomeni, da se posamezne elementarne kocke ne morejo deformirati neodvisno druga od druge, temveč morajo njihove specifične deformacije zadostiti določenim pogojem, ki zagotavljajo medsebojno tesno prileganje po deformiranju nastalih paralelepipedov — podobno kakor pri mozaiku. To- sopogoji za geometrično skladnost specifičnih deformacij, ki jih v mehaniki deformabilnih teles imenujemo »kompatibilitetne pogoje«.
%U https://www.sv-jme.eu/article/kompatibilitetni-pogoji-in-veckrat-sovisna-podrocja/
%0 Journal Article
%R 
%& 9
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 12
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Jurišić, Dragoš.
"Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 12.1-2 (1966): 9-13. Web. 11 May. 2021
TY - JOUR
AU - Jurišić, Dragoš 
PY - 1966
TI - Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - sovisna področja; 
N2 - Preprosta geometrijska presoja kaže, da specifične deformacije ne morejo biti neodvisne med seboj. Če si namreč mislimo, da je bilo telo pred deformiranjem razdeljeno na elementarne kocke, se bodo te — pod učinkom zunanje obremenitve — deformirale v različne paralelepipede, ki sestavljajo neprekinjeno celoto deformiranega telesa. To pomeni, da se posamezne elementarne kocke ne morejo deformirati neodvisno druga od druge, temveč morajo njihove specifične deformacije zadostiti določenim pogojem, ki zagotavljajo medsebojno tesno prileganje po deformiranju nastalih paralelepipedov — podobno kakor pri mozaiku. To- sopogoji za geometrično skladnost specifičnih deformacij, ki jih v mehaniki deformabilnih teles imenujemo »kompatibilitetne pogoje«.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/kompatibilitetni-pogoji-in-veckrat-sovisna-podrocja/
@article{{}{.},
	author = {Jurišić, D.},
	title = {Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {12},
	number = {1-2},
	year = {1966},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/kompatibilitetni-pogoji-in-veckrat-sovisna-podrocja/}
}
TY - JOUR
AU - Jurišić, Dragoš 
PY - 2017/06/30
TI - Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 12, No 1-2 (1966): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - sovisna področja, 
N2 - Preprosta geometrijska presoja kaže, da specifične deformacije ne morejo biti neodvisne med seboj. Če si namreč mislimo, da je bilo telo pred deformiranjem razdeljeno na elementarne kocke, se bodo te — pod učinkom zunanje obremenitve — deformirale v različne paralelepipede, ki sestavljajo neprekinjeno celoto deformiranega telesa. To pomeni, da se posamezne elementarne kocke ne morejo deformirati neodvisno druga od druge, temveč morajo njihove specifične deformacije zadostiti določenim pogojem, ki zagotavljajo medsebojno tesno prileganje po deformiranju nastalih paralelepipedov — podobno kakor pri mozaiku. To- sopogoji za geometrično skladnost specifičnih deformacij, ki jih v mehaniki deformabilnih teles imenujemo »kompatibilitetne pogoje«.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/kompatibilitetni-pogoji-in-veckrat-sovisna-podrocja/
Jurišić, Dragoš"Kompatibilitetni pogoji in večkrat sovisna področja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 12 Number 1-2 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Inštitut za metalne konstrukcije v Ljubljani, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 12(1966)1-2, 9-13

Preprosta geometrijska presoja kaže, da specifične deformacije ne morejo biti neodvisne med seboj. Če si namreč mislimo, da je bilo telo pred deformiranjem razdeljeno na elementarne kocke, se bodo te — pod učinkom zunanje obremenitve — deformirale v različne paralelepipede, ki sestavljajo neprekinjeno celoto deformiranega telesa. To pomeni, da se posamezne elementarne kocke ne morejo deformirati neodvisno druga od druge, temveč morajo njihove specifične deformacije zadostiti določenim pogojem, ki zagotavljajo medsebojno tesno prileganje po deformiranju nastalih paralelepipedov — podobno kakor pri mozaiku. To- sopogoji za geometrično skladnost specifičnih deformacij, ki jih v mehaniki deformabilnih teles imenujemo »kompatibilitetne pogoje«.

sovisna področja;