Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja

1040 Views
944 Downloads
Export citation: ABNT
PROSENC, Viktor .
Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 26, n.1-6, p. 24-28, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/konstrukcija-varilne-naprave-in-preizkus-difuzijskega-varjenja/>. Date accessed: 30 nov. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Prosenc, V.
(1980).
Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 26(1-6), 24-28.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Viktor Prosenc},
	title = {Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {1-6},
	year = {1980},
	keywords = {konstrukcija; varilna naprava; difuzijsko varjenje; },
	abstract = {Difuzijsko varjenje je razmeroma mlad varilni postopek, ki se uvaja v proizvodnjo le v omejenem obsegu, ker je zaradi dolgih varilnih časov njegova produktivnost majhna. Vendar se v posebnih primerih le uvaja v prakso, o tem pišejo strokovne revije v SSSR, kjer so ga najprej razvili, pa tudi v zahodni Evropi in drugod. Prednost difuzijskega varjenja je v majhnem dovodu toplote, zelo majhni plastični deformaciji varjencev, omogoča pa zvarjenje tudi takšnih gradiv (kovin in nekovin), ki se jih z drugimi postopki ne da zvarjati.},
	issn = {0039-2480},	pages = {24-28},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/konstrukcija-varilne-naprave-in-preizkus-difuzijskega-varjenja/}
}
Prosenc, V.
1980 November 26. Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 26:1-6
%A Prosenc, Viktor 
%D 1980
%T Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja
%B 1980
%9 konstrukcija; varilna naprava; difuzijsko varjenje; 
%! Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja
%K konstrukcija; varilna naprava; difuzijsko varjenje; 
%X Difuzijsko varjenje je razmeroma mlad varilni postopek, ki se uvaja v proizvodnjo le v omejenem obsegu, ker je zaradi dolgih varilnih časov njegova produktivnost majhna. Vendar se v posebnih primerih le uvaja v prakso, o tem pišejo strokovne revije v SSSR, kjer so ga najprej razvili, pa tudi v zahodni Evropi in drugod. Prednost difuzijskega varjenja je v majhnem dovodu toplote, zelo majhni plastični deformaciji varjencev, omogoča pa zvarjenje tudi takšnih gradiv (kovin in nekovin), ki se jih z drugimi postopki ne da zvarjati.
%U https://www.sv-jme.eu/article/konstrukcija-varilne-naprave-in-preizkus-difuzijskega-varjenja/
%0 Journal Article
%R 
%& 24
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 26
%N 1-6
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Prosenc, Viktor.
"Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 26.1-6 (1980): 24-28. Web. 30 Nov. 2021
TY - JOUR
AU - Prosenc, Viktor 
PY - 1980
TI - Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - konstrukcija; varilna naprava; difuzijsko varjenje; 
N2 - Difuzijsko varjenje je razmeroma mlad varilni postopek, ki se uvaja v proizvodnjo le v omejenem obsegu, ker je zaradi dolgih varilnih časov njegova produktivnost majhna. Vendar se v posebnih primerih le uvaja v prakso, o tem pišejo strokovne revije v SSSR, kjer so ga najprej razvili, pa tudi v zahodni Evropi in drugod. Prednost difuzijskega varjenja je v majhnem dovodu toplote, zelo majhni plastični deformaciji varjencev, omogoča pa zvarjenje tudi takšnih gradiv (kovin in nekovin), ki se jih z drugimi postopki ne da zvarjati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/konstrukcija-varilne-naprave-in-preizkus-difuzijskega-varjenja/
@article{{}{.},
	author = {Prosenc, V.},
	title = {Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {1-6},
	year = {1980},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/konstrukcija-varilne-naprave-in-preizkus-difuzijskega-varjenja/}
}
TY - JOUR
AU - Prosenc, Viktor 
PY - 2017/11/02
TI - Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 26, No 1-6 (1980): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - konstrukcija, varilna naprava, difuzijsko varjenje, 
N2 - Difuzijsko varjenje je razmeroma mlad varilni postopek, ki se uvaja v proizvodnjo le v omejenem obsegu, ker je zaradi dolgih varilnih časov njegova produktivnost majhna. Vendar se v posebnih primerih le uvaja v prakso, o tem pišejo strokovne revije v SSSR, kjer so ga najprej razvili, pa tudi v zahodni Evropi in drugod. Prednost difuzijskega varjenja je v majhnem dovodu toplote, zelo majhni plastični deformaciji varjencev, omogoča pa zvarjenje tudi takšnih gradiv (kovin in nekovin), ki se jih z drugimi postopki ne da zvarjati.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/konstrukcija-varilne-naprave-in-preizkus-difuzijskega-varjenja/
Prosenc, Viktor"Konstrukcija varilne naprave in preizkus difuzijskega varjenja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 26 Number 1-6 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26(1980)1-6, 24-28

Difuzijsko varjenje je razmeroma mlad varilni postopek, ki se uvaja v proizvodnjo le v omejenem obsegu, ker je zaradi dolgih varilnih časov njegova produktivnost majhna. Vendar se v posebnih primerih le uvaja v prakso, o tem pišejo strokovne revije v SSSR, kjer so ga najprej razvili, pa tudi v zahodni Evropi in drugod. Prednost difuzijskega varjenja je v majhnem dovodu toplote, zelo majhni plastični deformaciji varjencev, omogoča pa zvarjenje tudi takšnih gradiv (kovin in nekovin), ki se jih z drugimi postopki ne da zvarjati.

konstrukcija; varilna naprava; difuzijsko varjenje;