Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta

1724 Views
1053 Downloads
Export citation: ABNT
GLIHA, Vlado ;KUDER, Jože ;RAK, Inoslav ;GRABEC, Igor .
Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 25, n.7-8, p. 160-169, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/kriticnost-uniformiranih-ravninskih-diskontinuitet-na-modelu-visokotlacnega-cevovoda-rhe-bajina-basta/>. Date accessed: 21 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Gliha, V., Kuder, J., Rak, I., & Grabec, I.
(1979).
Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 25(7-8), 160-169.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Vlado Gliha and Jože Kuder and Inoslav Rak and Igor Grabec},
	title = {Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {25},
	number = {7-8},
	year = {1979},
	keywords = {uniformirane ravninske diskontinuitete; visokotlačni cevovod; RHE Bajina Bašta; },
	abstract = {Pri dimenzioniranju močnoobremenjenih zvarjenih konstrukcij ne moremo zagotavljati varnosti izključno z velikim varnostnim faktorjem. Pomembnejše od dopustnih napetosti so ravninske diskontinuitete v zvarih. Popolnoma homogenih zvarov namreč ni mogoče izdelati. Prevelike ravninske diskontinuitete v zvarih so že v normalnih okoliščinah zarodki za zlom. Če odpornost materiala proti lomu ni zadovoljiva, je ta nevarnost še večja. Posledica tega je lahko katastrofalna porušitev vse konstrukcije. Ker ima osnovni material običajno dobre lomne lastnosti, je osrednja točka problematike tehnologija varjenja.},
	issn = {0039-2480},	pages = {160-169},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/kriticnost-uniformiranih-ravninskih-diskontinuitet-na-modelu-visokotlacnega-cevovoda-rhe-bajina-basta/}
}
Gliha, V.,Kuder, J.,Rak, I.,Grabec, I.
1979 July 25. Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 25:7-8
%A Gliha, Vlado 
%A Kuder, Jože 
%A Rak, Inoslav 
%A Grabec, Igor 
%D 1979
%T Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta
%B 1979
%9 uniformirane ravninske diskontinuitete; visokotlačni cevovod; RHE Bajina Bašta; 
%! Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta
%K uniformirane ravninske diskontinuitete; visokotlačni cevovod; RHE Bajina Bašta; 
%X Pri dimenzioniranju močnoobremenjenih zvarjenih konstrukcij ne moremo zagotavljati varnosti izključno z velikim varnostnim faktorjem. Pomembnejše od dopustnih napetosti so ravninske diskontinuitete v zvarih. Popolnoma homogenih zvarov namreč ni mogoče izdelati. Prevelike ravninske diskontinuitete v zvarih so že v normalnih okoliščinah zarodki za zlom. Če odpornost materiala proti lomu ni zadovoljiva, je ta nevarnost še večja. Posledica tega je lahko katastrofalna porušitev vse konstrukcije. Ker ima osnovni material običajno dobre lomne lastnosti, je osrednja točka problematike tehnologija varjenja.
%U https://www.sv-jme.eu/article/kriticnost-uniformiranih-ravninskih-diskontinuitet-na-modelu-visokotlacnega-cevovoda-rhe-bajina-basta/
%0 Journal Article
%R 
%& 160
%P 10
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 25
%N 7-8
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Gliha, Vlado, Jože Kuder, Inoslav Rak, & Igor Grabec.
"Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 25.7-8 (1979): 160-169. Web. 21 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Gliha, Vlado 
AU - Kuder, Jože 
AU - Rak, Inoslav 
AU - Grabec, Igor 
PY - 1979
TI - Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - uniformirane ravninske diskontinuitete; visokotlačni cevovod; RHE Bajina Bašta; 
N2 - Pri dimenzioniranju močnoobremenjenih zvarjenih konstrukcij ne moremo zagotavljati varnosti izključno z velikim varnostnim faktorjem. Pomembnejše od dopustnih napetosti so ravninske diskontinuitete v zvarih. Popolnoma homogenih zvarov namreč ni mogoče izdelati. Prevelike ravninske diskontinuitete v zvarih so že v normalnih okoliščinah zarodki za zlom. Če odpornost materiala proti lomu ni zadovoljiva, je ta nevarnost še večja. Posledica tega je lahko katastrofalna porušitev vse konstrukcije. Ker ima osnovni material običajno dobre lomne lastnosti, je osrednja točka problematike tehnologija varjenja.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/kriticnost-uniformiranih-ravninskih-diskontinuitet-na-modelu-visokotlacnega-cevovoda-rhe-bajina-basta/
@article{{}{.},
	author = {Gliha, V., Kuder, J., Rak, I., Grabec, I.},
	title = {Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {25},
	number = {7-8},
	year = {1979},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/kriticnost-uniformiranih-ravninskih-diskontinuitet-na-modelu-visokotlacnega-cevovoda-rhe-bajina-basta/}
}
TY - JOUR
AU - Gliha, Vlado 
AU - Kuder, Jože 
AU - Rak, Inoslav 
AU - Grabec, Igor 
PY - 2017/07/04
TI - Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 25, No 7-8 (1979): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - uniformirane ravninske diskontinuitete, visokotlačni cevovod, RHE Bajina Bašta, 
N2 - Pri dimenzioniranju močnoobremenjenih zvarjenih konstrukcij ne moremo zagotavljati varnosti izključno z velikim varnostnim faktorjem. Pomembnejše od dopustnih napetosti so ravninske diskontinuitete v zvarih. Popolnoma homogenih zvarov namreč ni mogoče izdelati. Prevelike ravninske diskontinuitete v zvarih so že v normalnih okoliščinah zarodki za zlom. Če odpornost materiala proti lomu ni zadovoljiva, je ta nevarnost še večja. Posledica tega je lahko katastrofalna porušitev vse konstrukcije. Ker ima osnovni material običajno dobre lomne lastnosti, je osrednja točka problematike tehnologija varjenja.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/kriticnost-uniformiranih-ravninskih-diskontinuitet-na-modelu-visokotlacnega-cevovoda-rhe-bajina-basta/
Gliha, Vlado, Kuder, Jože, Rak, Inoslav, AND Grabec, Igor.
"Kritičnost uniformiranih ravninskih diskontinuitet na modelu visokotlačnega cevovoda RHE Bajina Bašta" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 25 Number 7-8 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Maribor, Slovenija
 • Maribor, Slovenija
 • Maribor, Slovenija
 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 25(1979)7-8, 160-169
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri dimenzioniranju močnoobremenjenih zvarjenih konstrukcij ne moremo zagotavljati varnosti izključno z velikim varnostnim faktorjem. Pomembnejše od dopustnih napetosti so ravninske diskontinuitete v zvarih. Popolnoma homogenih zvarov namreč ni mogoče izdelati. Prevelike ravninske diskontinuitete v zvarih so že v normalnih okoliščinah zarodki za zlom. Če odpornost materiala proti lomu ni zadovoljiva, je ta nevarnost še večja. Posledica tega je lahko katastrofalna porušitev vse konstrukcije. Ker ima osnovni material običajno dobre lomne lastnosti, je osrednja točka problematike tehnologija varjenja.

uniformirane ravninske diskontinuitete; visokotlačni cevovod; RHE Bajina Bašta;