Lastnosti površin pri EDM procesu

1014 Views
870 Downloads
Export citation: ABNT
ROETHEL, Franc .
Lastnosti površin pri EDM procesu. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 23, n.5-6, p. 125-132, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/lastnosti-povrsin-pri-edm-procesu/>. Date accessed: 29 sep. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Roethel, F.
(1977).
Lastnosti površin pri EDM procesu.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 23(5-6), 125-132.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Roethel},
	title = {Lastnosti površin pri EDM procesu},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {5-6},
	year = {1977},
	keywords = {EDM proces; },
	abstract = {Med glavnimi parametri, ki vplivajo na ekonomičnost izdelave strojnih delov, je obraba orodja. Pokazalo se je, da ponovno ostrenje ali drug način priprave orodja ni tako drag kakor menjava med samim procesom. Menjava orodja na obdelovalnem stroju pomeni popolnoma izgubljen čas, ki ga lahko skrajšamo le tako, da orodje čim pozneje zamenjujemo.},
	issn = {0039-2480},	pages = {125-132},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/lastnosti-povrsin-pri-edm-procesu/}
}
Roethel, F.
1977 July 23. Lastnosti površin pri EDM procesu. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 23:5-6
%A Roethel, Franc 
%D 1977
%T Lastnosti površin pri EDM procesu
%B 1977
%9 EDM proces; 
%! Lastnosti površin pri EDM procesu
%K EDM proces; 
%X Med glavnimi parametri, ki vplivajo na ekonomičnost izdelave strojnih delov, je obraba orodja. Pokazalo se je, da ponovno ostrenje ali drug način priprave orodja ni tako drag kakor menjava med samim procesom. Menjava orodja na obdelovalnem stroju pomeni popolnoma izgubljen čas, ki ga lahko skrajšamo le tako, da orodje čim pozneje zamenjujemo.
%U https://www.sv-jme.eu/article/lastnosti-povrsin-pri-edm-procesu/
%0 Journal Article
%R 
%& 125
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 23
%N 5-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Roethel, Franc.
"Lastnosti površin pri EDM procesu." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 23.5-6 (1977): 125-132. Web. 29 Sep. 2021
TY - JOUR
AU - Roethel, Franc 
PY - 1977
TI - Lastnosti površin pri EDM procesu
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - EDM proces; 
N2 - Med glavnimi parametri, ki vplivajo na ekonomičnost izdelave strojnih delov, je obraba orodja. Pokazalo se je, da ponovno ostrenje ali drug način priprave orodja ni tako drag kakor menjava med samim procesom. Menjava orodja na obdelovalnem stroju pomeni popolnoma izgubljen čas, ki ga lahko skrajšamo le tako, da orodje čim pozneje zamenjujemo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/lastnosti-povrsin-pri-edm-procesu/
@article{{}{.},
	author = {Roethel, F.},
	title = {Lastnosti površin pri EDM procesu},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {5-6},
	year = {1977},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/lastnosti-povrsin-pri-edm-procesu/}
}
TY - JOUR
AU - Roethel, Franc 
PY - 2017/07/04
TI - Lastnosti površin pri EDM procesu
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 23, No 5-6 (1977): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - EDM proces, 
N2 - Med glavnimi parametri, ki vplivajo na ekonomičnost izdelave strojnih delov, je obraba orodja. Pokazalo se je, da ponovno ostrenje ali drug način priprave orodja ni tako drag kakor menjava med samim procesom. Menjava orodja na obdelovalnem stroju pomeni popolnoma izgubljen čas, ki ga lahko skrajšamo le tako, da orodje čim pozneje zamenjujemo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/lastnosti-povrsin-pri-edm-procesu/
Roethel, Franc"Lastnosti površin pri EDM procesu" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 23 Number 5-6 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23(1977)5-6, 125-132

Med glavnimi parametri, ki vplivajo na ekonomičnost izdelave strojnih delov, je obraba orodja. Pokazalo se je, da ponovno ostrenje ali drug način priprave orodja ni tako drag kakor menjava med samim procesom. Menjava orodja na obdelovalnem stroju pomeni popolnoma izgubljen čas, ki ga lahko skrajšamo le tako, da orodje čim pozneje zamenjujemo.

EDM proces;