Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet

1434 Views
1780 Downloads
Export citation: ABNT
GLIHA, Vlado .
Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 25, n.1-2, p. 5-11, august 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/lomna-zilavost-merilo-za-ocenjevanje-kriticnosti-planarnih-diskontinuitet/>. Date accessed: 03 oct. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Gliha, V.
(1979).
Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 25(1-2), 5-11.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Vlado Gliha},
	title = {Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {25},
	number = {1-2},
	year = {1979},
	keywords = {lomna žilavost; planarna diskontinuiteta; },
	abstract = {V zadnjem času projektirajo in gradijo v svetu kar se da obremenjene konstrukcije. Vzroki so komercialne narave. Iz enakih razlogov moramo tudi pri nas iti v korak s časom. Tovarna Metalna je eden večjih domačih izdelovalcev jeklenih konstrukcij. Pri gradnji močno obremenjenih konstrukcij smo začeli uporabljati vse debelejše materiale in materiale s povišano mejo plastičnosti.},
	issn = {0039-2480},	pages = {5-11},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/lomna-zilavost-merilo-za-ocenjevanje-kriticnosti-planarnih-diskontinuitet/}
}
Gliha, V.
1979 August 25. Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 25:1-2
%A Gliha, Vlado 
%D 1979
%T Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet
%B 1979
%9 lomna žilavost; planarna diskontinuiteta; 
%! Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet
%K lomna žilavost; planarna diskontinuiteta; 
%X V zadnjem času projektirajo in gradijo v svetu kar se da obremenjene konstrukcije. Vzroki so komercialne narave. Iz enakih razlogov moramo tudi pri nas iti v korak s časom. Tovarna Metalna je eden večjih domačih izdelovalcev jeklenih konstrukcij. Pri gradnji močno obremenjenih konstrukcij smo začeli uporabljati vse debelejše materiale in materiale s povišano mejo plastičnosti.
%U https://www.sv-jme.eu/article/lomna-zilavost-merilo-za-ocenjevanje-kriticnosti-planarnih-diskontinuitet/
%0 Journal Article
%R 
%& 5
%P 7
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 25
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-08-21
%7 2017-08-21
Gliha, Vlado.
"Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 25.1-2 (1979): 5-11. Web. 03 Oct. 2023
TY - JOUR
AU - Gliha, Vlado 
PY - 1979
TI - Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - lomna žilavost; planarna diskontinuiteta; 
N2 - V zadnjem času projektirajo in gradijo v svetu kar se da obremenjene konstrukcije. Vzroki so komercialne narave. Iz enakih razlogov moramo tudi pri nas iti v korak s časom. Tovarna Metalna je eden večjih domačih izdelovalcev jeklenih konstrukcij. Pri gradnji močno obremenjenih konstrukcij smo začeli uporabljati vse debelejše materiale in materiale s povišano mejo plastičnosti.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/lomna-zilavost-merilo-za-ocenjevanje-kriticnosti-planarnih-diskontinuitet/
@article{{}{.},
	author = {Gliha, V.},
	title = {Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {25},
	number = {1-2},
	year = {1979},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/lomna-zilavost-merilo-za-ocenjevanje-kriticnosti-planarnih-diskontinuitet/}
}
TY - JOUR
AU - Gliha, Vlado 
PY - 2017/08/21
TI - Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 25, No 1-2 (1979): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - lomna žilavost, planarna diskontinuiteta, 
N2 - V zadnjem času projektirajo in gradijo v svetu kar se da obremenjene konstrukcije. Vzroki so komercialne narave. Iz enakih razlogov moramo tudi pri nas iti v korak s časom. Tovarna Metalna je eden večjih domačih izdelovalcev jeklenih konstrukcij. Pri gradnji močno obremenjenih konstrukcij smo začeli uporabljati vse debelejše materiale in materiale s povišano mejo plastičnosti.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/lomna-zilavost-merilo-za-ocenjevanje-kriticnosti-planarnih-diskontinuitet/
Gliha, Vlado"Lomna žilavost – merilo za ocenjevanje kritičnosti planarnih diskontinuitet" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 25 Number 1-2 (21 August 2017)

Authors

Affiliations

 • Metalna, Maribor, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 25(1979)1-2, 5-11
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V zadnjem času projektirajo in gradijo v svetu kar se da obremenjene konstrukcije. Vzroki so komercialne narave. Iz enakih razlogov moramo tudi pri nas iti v korak s časom. Tovarna Metalna je eden večjih domačih izdelovalcev jeklenih konstrukcij. Pri gradnji močno obremenjenih konstrukcij smo začeli uporabljati vse debelejše materiale in materiale s povišano mejo plastičnosti.

lomna žilavost; planarna diskontinuiteta;