Mejno število zob pri stožčastih zobnikih

1954 Views
1183 Downloads
Export citation: ABNT
MUREN, Hinko .
Mejno število zob pri stožčastih zobnikih. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 4, n.5, p. 113-115, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/mejno-stevilo-zob-pri-stozcastih-zobnikih/>. Date accessed: 19 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Muren, H.
(1958).
Mejno število zob pri stožčastih zobnikih.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 4(5), 113-115.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Hinko Muren},
	title = {Mejno število zob pri stožčastih zobnikih},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {4},
	number = {5},
	year = {1958},
	keywords = {stožčasti zobniki; },
	abstract = {Pri doslednem analitičnem obravnavanju stožčastih zobnikov zadevamo na celo vrsto matematično zelo težavnih prostorskih problemov. Da bi se izognili tem težavam, je že Tredgold uvedel tako imenovano metodo dopolnilnih stožcev, ki omogoča spreminjanje zapletenih prostorskih razmer v enostavnejše ravninske. Stožčasti zobnik si mislimo narisan na plašč dopolnilnega stožca, t. j. stožca, katerega tvornice so pravokotne na delilni stožec zobnika.},
	issn = {0039-2480},	pages = {113-115},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/mejno-stevilo-zob-pri-stozcastih-zobnikih/}
}
Muren, H.
1958 June 4. Mejno število zob pri stožčastih zobnikih. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 4:5
%A Muren, Hinko 
%D 1958
%T Mejno število zob pri stožčastih zobnikih
%B 1958
%9 stožčasti zobniki; 
%! Mejno število zob pri stožčastih zobnikih
%K stožčasti zobniki; 
%X Pri doslednem analitičnem obravnavanju stožčastih zobnikov zadevamo na celo vrsto matematično zelo težavnih prostorskih problemov. Da bi se izognili tem težavam, je že Tredgold uvedel tako imenovano metodo dopolnilnih stožcev, ki omogoča spreminjanje zapletenih prostorskih razmer v enostavnejše ravninske. Stožčasti zobnik si mislimo narisan na plašč dopolnilnega stožca, t. j. stožca, katerega tvornice so pravokotne na delilni stožec zobnika.
%U https://www.sv-jme.eu/article/mejno-stevilo-zob-pri-stozcastih-zobnikih/
%0 Journal Article
%R 
%& 113
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 4
%N 5
%@ 0039-2480
%8 2017-06-29
%7 2017-06-29
Muren, Hinko.
"Mejno število zob pri stožčastih zobnikih." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 4.5 (1958): 113-115. Web. 19 May. 2024
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 1958
TI - Mejno število zob pri stožčastih zobnikih
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - stožčasti zobniki; 
N2 - Pri doslednem analitičnem obravnavanju stožčastih zobnikov zadevamo na celo vrsto matematično zelo težavnih prostorskih problemov. Da bi se izognili tem težavam, je že Tredgold uvedel tako imenovano metodo dopolnilnih stožcev, ki omogoča spreminjanje zapletenih prostorskih razmer v enostavnejše ravninske. Stožčasti zobnik si mislimo narisan na plašč dopolnilnega stožca, t. j. stožca, katerega tvornice so pravokotne na delilni stožec zobnika.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/mejno-stevilo-zob-pri-stozcastih-zobnikih/
@article{{}{.},
	author = {Muren, H.},
	title = {Mejno število zob pri stožčastih zobnikih},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {4},
	number = {5},
	year = {1958},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/mejno-stevilo-zob-pri-stozcastih-zobnikih/}
}
TY - JOUR
AU - Muren, Hinko 
PY - 2017/06/29
TI - Mejno število zob pri stožčastih zobnikih
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 4, No 5 (1958): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - stožčasti zobniki, 
N2 - Pri doslednem analitičnem obravnavanju stožčastih zobnikov zadevamo na celo vrsto matematično zelo težavnih prostorskih problemov. Da bi se izognili tem težavam, je že Tredgold uvedel tako imenovano metodo dopolnilnih stožcev, ki omogoča spreminjanje zapletenih prostorskih razmer v enostavnejše ravninske. Stožčasti zobnik si mislimo narisan na plašč dopolnilnega stožca, t. j. stožca, katerega tvornice so pravokotne na delilni stožec zobnika.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/mejno-stevilo-zob-pri-stozcastih-zobnikih/
Muren, Hinko"Mejno število zob pri stožčastih zobnikih" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 4 Number 5 (29 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, oddelek za strojništvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 4(1958)5, 113-115
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri doslednem analitičnem obravnavanju stožčastih zobnikov zadevamo na celo vrsto matematično zelo težavnih prostorskih problemov. Da bi se izognili tem težavam, je že Tredgold uvedel tako imenovano metodo dopolnilnih stožcev, ki omogoča spreminjanje zapletenih prostorskih razmer v enostavnejše ravninske. Stožčasti zobnik si mislimo narisan na plašč dopolnilnega stožca, t. j. stožca, katerega tvornice so pravokotne na delilni stožec zobnika.

stožčasti zobniki;