Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja

1674 Views
882 Downloads
Export citation: ABNT
PERKAVEC, Marko .
Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 15, n.3, p. 73-85, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/meritev-tlaka-in-temperature-z-valjastimi-sondami-in-sicer-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja/>. Date accessed: 12 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Perkavec, M.
(1969).
Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 15(3), 73-85.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Marko Perkavec},
	title = {Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {15},
	number = {3},
	year = {1969},
	keywords = {tlak; temperatura; valjaste sonde; obročni difuzor; },
	abstract = {Kolesu radialnega turbokompresorja sledi navadno obročni difuzor. Tok iz kolesa izstopajočega oz. v obročni difuzor vstopajočega medija je instacionaren. V njem je meritev tlaka, temperature in kota toka s sicer zelo uporabljanimi valjastimi tlačnimi in temperaturnimi sondami nezanesljiva. Sonde namreč ne spremljajo hitrih sprememb in kažejo časovne srednje vrednosti tlaka oz. temperature, ki pa precej odstopajo od dejanskih masnih srednjih vrednosti. S pomočjo poenostavljenega modela instacionarnega toka ob vstopu v obročni difuzor — predstavljamo si ga sestavljenega iz dveh stacionarnih tokov, ki se časovno izmenjavata — je možno rezultate meritev korigirati ter določiti ne samo prave srednje vrednosti tlaka, temperature in kota instacionarnega toka, ampak tudi ustrezne vrednosti obeh zamišljenih stacionarnih tokov — curka in zatišja — ki si ju predstavljamo kot podaljšek profila hitrosti v kanalu med dvema lopaticama kolesa. V ta namen je treba sukati posebno zasenčeno temperaturno sondo v instacionarnem področju obročnega difuzorja okoli njene vzdolžne osi za 360° ter hkrati meriti temperaturo. Iz njenega poteka je možno s pomočjo karakteristike sonde določiti kot med curkom in zatišjem ter s pomočjo dodatnih meritev v stacionarnem področju obročnega difuzorja fiktivni trikotnik hitrosti v neki točki obročnega difuzorja. Z ekstrapolacijo tako določenih vrednosti so nato znane tudi vrednosti ob vstopu v obročni difuzor oz. ob izstopu iz kolesa. },
	issn = {0039-2480},	pages = {73-85},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/meritev-tlaka-in-temperature-z-valjastimi-sondami-in-sicer-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja/}
}
Perkavec, M.
1969 November 15. Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 15:3
%A Perkavec, Marko 
%D 1969
%T Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja
%B 1969
%9 tlak; temperatura; valjaste sonde; obročni difuzor; 
%! Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja
%K tlak; temperatura; valjaste sonde; obročni difuzor; 
%X Kolesu radialnega turbokompresorja sledi navadno obročni difuzor. Tok iz kolesa izstopajočega oz. v obročni difuzor vstopajočega medija je instacionaren. V njem je meritev tlaka, temperature in kota toka s sicer zelo uporabljanimi valjastimi tlačnimi in temperaturnimi sondami nezanesljiva. Sonde namreč ne spremljajo hitrih sprememb in kažejo časovne srednje vrednosti tlaka oz. temperature, ki pa precej odstopajo od dejanskih masnih srednjih vrednosti. S pomočjo poenostavljenega modela instacionarnega toka ob vstopu v obročni difuzor — predstavljamo si ga sestavljenega iz dveh stacionarnih tokov, ki se časovno izmenjavata — je možno rezultate meritev korigirati ter določiti ne samo prave srednje vrednosti tlaka, temperature in kota instacionarnega toka, ampak tudi ustrezne vrednosti obeh zamišljenih stacionarnih tokov — curka in zatišja — ki si ju predstavljamo kot podaljšek profila hitrosti v kanalu med dvema lopaticama kolesa. V ta namen je treba sukati posebno zasenčeno temperaturno sondo v instacionarnem področju obročnega difuzorja okoli njene vzdolžne osi za 360° ter hkrati meriti temperaturo. Iz njenega poteka je možno s pomočjo karakteristike sonde določiti kot med curkom in zatišjem ter s pomočjo dodatnih meritev v stacionarnem področju obročnega difuzorja fiktivni trikotnik hitrosti v neki točki obročnega difuzorja. Z ekstrapolacijo tako določenih vrednosti so nato znane tudi vrednosti ob vstopu v obročni difuzor oz. ob izstopu iz kolesa. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/meritev-tlaka-in-temperature-z-valjastimi-sondami-in-sicer-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja/
%0 Journal Article
%R 
%& 73
%P 13
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 15
%N 3
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Perkavec, Marko.
"Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 15.3 (1969): 73-85. Web. 12 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Perkavec, Marko 
PY - 1969
TI - Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - tlak; temperatura; valjaste sonde; obročni difuzor; 
N2 - Kolesu radialnega turbokompresorja sledi navadno obročni difuzor. Tok iz kolesa izstopajočega oz. v obročni difuzor vstopajočega medija je instacionaren. V njem je meritev tlaka, temperature in kota toka s sicer zelo uporabljanimi valjastimi tlačnimi in temperaturnimi sondami nezanesljiva. Sonde namreč ne spremljajo hitrih sprememb in kažejo časovne srednje vrednosti tlaka oz. temperature, ki pa precej odstopajo od dejanskih masnih srednjih vrednosti. S pomočjo poenostavljenega modela instacionarnega toka ob vstopu v obročni difuzor — predstavljamo si ga sestavljenega iz dveh stacionarnih tokov, ki se časovno izmenjavata — je možno rezultate meritev korigirati ter določiti ne samo prave srednje vrednosti tlaka, temperature in kota instacionarnega toka, ampak tudi ustrezne vrednosti obeh zamišljenih stacionarnih tokov — curka in zatišja — ki si ju predstavljamo kot podaljšek profila hitrosti v kanalu med dvema lopaticama kolesa. V ta namen je treba sukati posebno zasenčeno temperaturno sondo v instacionarnem področju obročnega difuzorja okoli njene vzdolžne osi za 360° ter hkrati meriti temperaturo. Iz njenega poteka je možno s pomočjo karakteristike sonde določiti kot med curkom in zatišjem ter s pomočjo dodatnih meritev v stacionarnem področju obročnega difuzorja fiktivni trikotnik hitrosti v neki točki obročnega difuzorja. Z ekstrapolacijo tako določenih vrednosti so nato znane tudi vrednosti ob vstopu v obročni difuzor oz. ob izstopu iz kolesa. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/meritev-tlaka-in-temperature-z-valjastimi-sondami-in-sicer-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja/
@article{{}{.},
	author = {Perkavec, M.},
	title = {Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {15},
	number = {3},
	year = {1969},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/meritev-tlaka-in-temperature-z-valjastimi-sondami-in-sicer-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja/}
}
TY - JOUR
AU - Perkavec, Marko 
PY - 2017/11/02
TI - Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 15, No 3 (1969): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - tlak, temperatura, valjaste sonde, obročni difuzor, 
N2 - Kolesu radialnega turbokompresorja sledi navadno obročni difuzor. Tok iz kolesa izstopajočega oz. v obročni difuzor vstopajočega medija je instacionaren. V njem je meritev tlaka, temperature in kota toka s sicer zelo uporabljanimi valjastimi tlačnimi in temperaturnimi sondami nezanesljiva. Sonde namreč ne spremljajo hitrih sprememb in kažejo časovne srednje vrednosti tlaka oz. temperature, ki pa precej odstopajo od dejanskih masnih srednjih vrednosti. S pomočjo poenostavljenega modela instacionarnega toka ob vstopu v obročni difuzor — predstavljamo si ga sestavljenega iz dveh stacionarnih tokov, ki se časovno izmenjavata — je možno rezultate meritev korigirati ter določiti ne samo prave srednje vrednosti tlaka, temperature in kota instacionarnega toka, ampak tudi ustrezne vrednosti obeh zamišljenih stacionarnih tokov — curka in zatišja — ki si ju predstavljamo kot podaljšek profila hitrosti v kanalu med dvema lopaticama kolesa. V ta namen je treba sukati posebno zasenčeno temperaturno sondo v instacionarnem področju obročnega difuzorja okoli njene vzdolžne osi za 360° ter hkrati meriti temperaturo. Iz njenega poteka je možno s pomočjo karakteristike sonde določiti kot med curkom in zatišjem ter s pomočjo dodatnih meritev v stacionarnem področju obročnega difuzorja fiktivni trikotnik hitrosti v neki točki obročnega difuzorja. Z ekstrapolacijo tako določenih vrednosti so nato znane tudi vrednosti ob vstopu v obročni difuzor oz. ob izstopu iz kolesa. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/meritev-tlaka-in-temperature-z-valjastimi-sondami-in-sicer-v-instacionarnem-podrocju-obrocnega-difuzorja/
Perkavec, Marko"Meritev tlaka in temperature z valjastimi sondami, in sicer v instacionarnem področju obročnega difuzorja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 15 Number 3 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Duisurg, Nemčija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 15(1969)3, 73-85
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Kolesu radialnega turbokompresorja sledi navadno obročni difuzor. Tok iz kolesa izstopajočega oz. v obročni difuzor vstopajočega medija je instacionaren. V njem je meritev tlaka, temperature in kota toka s sicer zelo uporabljanimi valjastimi tlačnimi in temperaturnimi sondami nezanesljiva. Sonde namreč ne spremljajo hitrih sprememb in kažejo časovne srednje vrednosti tlaka oz. temperature, ki pa precej odstopajo od dejanskih masnih srednjih vrednosti. S pomočjo poenostavljenega modela instacionarnega toka ob vstopu v obročni difuzor — predstavljamo si ga sestavljenega iz dveh stacionarnih tokov, ki se časovno izmenjavata — je možno rezultate meritev korigirati ter določiti ne samo prave srednje vrednosti tlaka, temperature in kota instacionarnega toka, ampak tudi ustrezne vrednosti obeh zamišljenih stacionarnih tokov — curka in zatišja — ki si ju predstavljamo kot podaljšek profila hitrosti v kanalu med dvema lopaticama kolesa. V ta namen je treba sukati posebno zasenčeno temperaturno sondo v instacionarnem področju obročnega difuzorja okoli njene vzdolžne osi za 360° ter hkrati meriti temperaturo. Iz njenega poteka je možno s pomočjo karakteristike sonde določiti kot med curkom in zatišjem ter s pomočjo dodatnih meritev v stacionarnem področju obročnega difuzorja fiktivni trikotnik hitrosti v neki točki obročnega difuzorja. Z ekstrapolacijo tako določenih vrednosti so nato znane tudi vrednosti ob vstopu v obročni difuzor oz. ob izstopu iz kolesa. 

tlak; temperatura; valjaste sonde; obročni difuzor;