Mikrosonda

1042 Views
765 Downloads
Export citation: ABNT
LESKOVAR, Polde .
Mikrosonda. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 14, n.1, p. 9-13, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/mikrosonda/>. Date accessed: 23 oct. 2021. 
doi:http://dx.doi.org/.
Leskovar, P.
(1968).
Mikrosonda.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 14(1), 9-13.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Polde Leskovar},
	title = {Mikrosonda},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {1},
	year = {1968},
	keywords = {mikrosonda; },
	abstract = {Članek, ki obravnava fizikalne osnove in uporabo elektronske mikrosonde, je nastal pod vplivom avtorjevega dela pri znanem znanstvenem inštitutu »Max Planck Institut für Eisenforschung« v Düsseldorf« (Zahodna Nemčija). Avtor izrablja to priložnost, da se vodstvu inštituta zahvali za ljubezniv sprejem in prijazno uslugo, da mu je bilo omogočeno delo v njem. Posebno zahvalo je še posebej dolžan vodji oddelka za elektronsko mikroskopijo doc. dr. rer. nat. Wolfgangu Pitschu kakor tudi vsem njegovim sodelavcem, ki so mu bili vedno na voljo in mu tudi omogočili izvedbo izvirnih posnetkov.},
	issn = {0039-2480},	pages = {9-13},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/mikrosonda/}
}
Leskovar, P.
1968 June 14. Mikrosonda. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 14:1
%A Leskovar, Polde 
%D 1968
%T Mikrosonda
%B 1968
%9 mikrosonda; 
%! Mikrosonda
%K mikrosonda; 
%X Članek, ki obravnava fizikalne osnove in uporabo elektronske mikrosonde, je nastal pod vplivom avtorjevega dela pri znanem znanstvenem inštitutu »Max Planck Institut für Eisenforschung« v Düsseldorf« (Zahodna Nemčija). Avtor izrablja to priložnost, da se vodstvu inštituta zahvali za ljubezniv sprejem in prijazno uslugo, da mu je bilo omogočeno delo v njem. Posebno zahvalo je še posebej dolžan vodji oddelka za elektronsko mikroskopijo doc. dr. rer. nat. Wolfgangu Pitschu kakor tudi vsem njegovim sodelavcem, ki so mu bili vedno na voljo in mu tudi omogočili izvedbo izvirnih posnetkov.
%U https://www.sv-jme.eu/article/mikrosonda/
%0 Journal Article
%R 
%& 9
%P 5
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 14
%N 1
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Leskovar, Polde.
"Mikrosonda." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 14.1 (1968): 9-13. Web. 23 Oct. 2021
TY - JOUR
AU - Leskovar, Polde 
PY - 1968
TI - Mikrosonda
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - mikrosonda; 
N2 - Članek, ki obravnava fizikalne osnove in uporabo elektronske mikrosonde, je nastal pod vplivom avtorjevega dela pri znanem znanstvenem inštitutu »Max Planck Institut für Eisenforschung« v Düsseldorf« (Zahodna Nemčija). Avtor izrablja to priložnost, da se vodstvu inštituta zahvali za ljubezniv sprejem in prijazno uslugo, da mu je bilo omogočeno delo v njem. Posebno zahvalo je še posebej dolžan vodji oddelka za elektronsko mikroskopijo doc. dr. rer. nat. Wolfgangu Pitschu kakor tudi vsem njegovim sodelavcem, ki so mu bili vedno na voljo in mu tudi omogočili izvedbo izvirnih posnetkov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/mikrosonda/
@article{{}{.},
	author = {Leskovar, P.},
	title = {Mikrosonda},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {14},
	number = {1},
	year = {1968},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/mikrosonda/}
}
TY - JOUR
AU - Leskovar, Polde 
PY - 2017/06/30
TI - Mikrosonda
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 14, No 1 (1968): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - mikrosonda, 
N2 - Članek, ki obravnava fizikalne osnove in uporabo elektronske mikrosonde, je nastal pod vplivom avtorjevega dela pri znanem znanstvenem inštitutu »Max Planck Institut für Eisenforschung« v Düsseldorf« (Zahodna Nemčija). Avtor izrablja to priložnost, da se vodstvu inštituta zahvali za ljubezniv sprejem in prijazno uslugo, da mu je bilo omogočeno delo v njem. Posebno zahvalo je še posebej dolžan vodji oddelka za elektronsko mikroskopijo doc. dr. rer. nat. Wolfgangu Pitschu kakor tudi vsem njegovim sodelavcem, ki so mu bili vedno na voljo in mu tudi omogočili izvedbo izvirnih posnetkov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/mikrosonda/
Leskovar, Polde"Mikrosonda" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 14 Number 1 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 14(1968)1, 9-13

Članek, ki obravnava fizikalne osnove in uporabo elektronske mikrosonde, je nastal pod vplivom avtorjevega dela pri znanem znanstvenem inštitutu »Max Planck Institut für Eisenforschung« v Düsseldorf« (Zahodna Nemčija). Avtor izrablja to priložnost, da se vodstvu inštituta zahvali za ljubezniv sprejem in prijazno uslugo, da mu je bilo omogočeno delo v njem. Posebno zahvalo je še posebej dolžan vodji oddelka za elektronsko mikroskopijo doc. dr. rer. nat. Wolfgangu Pitschu kakor tudi vsem njegovim sodelavcem, ki so mu bili vedno na voljo in mu tudi omogočili izvedbo izvirnih posnetkov.

mikrosonda;