Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja

1742 Views
1057 Downloads
Export citation: ABNT
KROPE, Jurij ;BUTINAR, Branko .
Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 30, n.11-12, p. 271-274, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/minimizacija-stroskov-vrocevodnega-zankasto-obratujocega-omrezja/>. Date accessed: 23 jun. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Krope, J., & Butinar, B.
(1984).
Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 30(11-12), 271-274.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Jurij Krope and Branko Butinar},
	title = {Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {11-12},
	year = {1984},
	keywords = {minimizacija stroškov; vročevodno zankasto omrežje; },
	abstract = {Pod pojmom »vročevodno omrežje« razumemo večje število posameznih cevovodov, povezanih med seboj v drevesno ali zankasto celoto.},
	issn = {0039-2480},	pages = {271-274},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/minimizacija-stroskov-vrocevodnega-zankasto-obratujocega-omrezja/}
}
Krope, J.,Butinar, B.
1984 July 30. Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 30:11-12
%A Krope, Jurij 
%A Butinar, Branko 
%D 1984
%T Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja
%B 1984
%9 minimizacija stroškov; vročevodno zankasto omrežje; 
%! Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja
%K minimizacija stroškov; vročevodno zankasto omrežje; 
%X Pod pojmom »vročevodno omrežje« razumemo večje število posameznih cevovodov, povezanih med seboj v drevesno ali zankasto celoto.
%U https://www.sv-jme.eu/article/minimizacija-stroskov-vrocevodnega-zankasto-obratujocega-omrezja/
%0 Journal Article
%R 
%& 271
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 30
%N 11-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Krope, Jurij, & Branko Butinar.
"Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 30.11-12 (1984): 271-274. Web. 23 Jun. 2024
TY - JOUR
AU - Krope, Jurij 
AU - Butinar, Branko 
PY - 1984
TI - Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - minimizacija stroškov; vročevodno zankasto omrežje; 
N2 - Pod pojmom »vročevodno omrežje« razumemo večje število posameznih cevovodov, povezanih med seboj v drevesno ali zankasto celoto.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/minimizacija-stroskov-vrocevodnega-zankasto-obratujocega-omrezja/
@article{{}{.},
	author = {Krope, J., Butinar, B.},
	title = {Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {11-12},
	year = {1984},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/minimizacija-stroskov-vrocevodnega-zankasto-obratujocega-omrezja/}
}
TY - JOUR
AU - Krope, Jurij 
AU - Butinar, Branko 
PY - 2017/07/05
TI - Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 30, No 11-12 (1984): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - minimizacija stroškov, vročevodno zankasto omrežje, 
N2 - Pod pojmom »vročevodno omrežje« razumemo večje število posameznih cevovodov, povezanih med seboj v drevesno ali zankasto celoto.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/minimizacija-stroskov-vrocevodnega-zankasto-obratujocega-omrezja/
Krope, Jurij, AND Butinar, Branko.
"Minimizacija stroškov vročevodnega zankasto obratujočega omrežja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 30 Number 11-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • VTŠ Maribor, Slovenija
 • VTŠ Maribor, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30(1984)11-12, 271-274
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pod pojmom »vročevodno omrežje« razumemo večje število posameznih cevovodov, povezanih med seboj v drevesno ali zankasto celoto.

minimizacija stroškov; vročevodno zankasto omrežje;