Modeliranje sistemov in povezovalni grafi

1300 Views
771 Downloads
Export citation: ABNT
HUSSU, Alojz .
Modeliranje sistemov in povezovalni grafi. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 32, n.1-3, p. 1-8, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/modeliranje-sistemov-in-povezovalni-grafi/>. Date accessed: 30 jun. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Hussu, A.
(1986).
Modeliranje sistemov in povezovalni grafi.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 32(1-3), 1-8.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Alojz Hussu},
	title = {Modeliranje sistemov in povezovalni grafi},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {1-3},
	year = {1986},
	keywords = {Modeliranje sistemov; povezovalni grafi; },
	abstract = {Eden osrednjih problemov pri tehnični kibernetiki je problem sinteze; to je na osnovi postavljenih meril in zahtev narediti nov sistem tako (ali spremeniti oziroma dopolniti nek že znan sistem), da bo njegovo obnašanje čimbolj ustrezalo zahtevam. Zeleno obnašanje zaradi različnih omejitev ni vedno dosegljivo, često je potrebna srednja pot. },
	issn = {0039-2480},	pages = {1-8},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/modeliranje-sistemov-in-povezovalni-grafi/}
}
Hussu, A.
1986 July 32. Modeliranje sistemov in povezovalni grafi. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 32:1-3
%A Hussu, Alojz 
%D 1986
%T Modeliranje sistemov in povezovalni grafi
%B 1986
%9 Modeliranje sistemov; povezovalni grafi; 
%! Modeliranje sistemov in povezovalni grafi
%K Modeliranje sistemov; povezovalni grafi; 
%X Eden osrednjih problemov pri tehnični kibernetiki je problem sinteze; to je na osnovi postavljenih meril in zahtev narediti nov sistem tako (ali spremeniti oziroma dopolniti nek že znan sistem), da bo njegovo obnašanje čimbolj ustrezalo zahtevam. Zeleno obnašanje zaradi različnih omejitev ni vedno dosegljivo, često je potrebna srednja pot. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/modeliranje-sistemov-in-povezovalni-grafi/
%0 Journal Article
%R 
%& 1
%P 8
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 32
%N 1-3
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Hussu, Alojz.
"Modeliranje sistemov in povezovalni grafi." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 32.1-3 (1986): 1-8. Web. 30 Jun. 2022
TY - JOUR
AU - Hussu, Alojz 
PY - 1986
TI - Modeliranje sistemov in povezovalni grafi
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Modeliranje sistemov; povezovalni grafi; 
N2 - Eden osrednjih problemov pri tehnični kibernetiki je problem sinteze; to je na osnovi postavljenih meril in zahtev narediti nov sistem tako (ali spremeniti oziroma dopolniti nek že znan sistem), da bo njegovo obnašanje čimbolj ustrezalo zahtevam. Zeleno obnašanje zaradi različnih omejitev ni vedno dosegljivo, često je potrebna srednja pot. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/modeliranje-sistemov-in-povezovalni-grafi/
@article{{}{.},
	author = {Hussu, A.},
	title = {Modeliranje sistemov in povezovalni grafi},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {1-3},
	year = {1986},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/modeliranje-sistemov-in-povezovalni-grafi/}
}
TY - JOUR
AU - Hussu, Alojz 
PY - 2017/07/05
TI - Modeliranje sistemov in povezovalni grafi
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 32, No 1-3 (1986): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Modeliranje sistemov, povezovalni grafi, 
N2 - Eden osrednjih problemov pri tehnični kibernetiki je problem sinteze; to je na osnovi postavljenih meril in zahtev narediti nov sistem tako (ali spremeniti oziroma dopolniti nek že znan sistem), da bo njegovo obnašanje čimbolj ustrezalo zahtevam. Zeleno obnašanje zaradi različnih omejitev ni vedno dosegljivo, često je potrebna srednja pot. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/modeliranje-sistemov-in-povezovalni-grafi/
Hussu, Alojz"Modeliranje sistemov in povezovalni grafi" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 32 Number 1-3 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 32(1986)1-3, 1-8
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Eden osrednjih problemov pri tehnični kibernetiki je problem sinteze; to je na osnovi postavljenih meril in zahtev narediti nov sistem tako (ali spremeniti oziroma dopolniti nek že znan sistem), da bo njegovo obnašanje čimbolj ustrezalo zahtevam. Zeleno obnašanje zaradi različnih omejitev ni vedno dosegljivo, često je potrebna srednja pot. 

Modeliranje sistemov; povezovalni grafi;