Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani

1161 Views
952 Downloads
Export citation: ABNT
LOBE, Feliks .
Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 45, n.10, p. 347-360, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/moje-delovanje-na-univerzi-v-ljubljani/>. Date accessed: 04 jul. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Lobe, F.
(1999).
Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 45(10), 347-360.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Feliks Lobe},
	title = {Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {45},
	number = {10},
	year = {1999},
	keywords = {Univerza v Ljubljani; },
	abstract = {Za razpis prostega predavateljskega mesta Tehniške fakultete Univerze v Ljubljaniv začetku leta 1929 se nisem zaimal, ker sem bil pri tovarni ˝Prva jugoslovanska tvornica vagona, strojeva i mostova˝, S1.Brod, obilno zaposlen z interesantnimikonstrukcijski deli. V tej tovarni sem zavzemal odgovorno mesto vodje tehničnega oddleka. Ob drugem razpisu, pa sem se odločil, da sprejmem izredno profesuro.},
	issn = {0039-2480},	pages = {347-360},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/moje-delovanje-na-univerzi-v-ljubljani/}
}
Lobe, F.
1999 July 45. Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 45:10
%A Lobe, Feliks 
%D 1999
%T Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani
%B 1999
%9 Univerza v Ljubljani; 
%! Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani
%K Univerza v Ljubljani; 
%X Za razpis prostega predavateljskega mesta Tehniške fakultete Univerze v Ljubljaniv začetku leta 1929 se nisem zaimal, ker sem bil pri tovarni ˝Prva jugoslovanska tvornica vagona, strojeva i mostova˝, S1.Brod, obilno zaposlen z interesantnimikonstrukcijski deli. V tej tovarni sem zavzemal odgovorno mesto vodje tehničnega oddleka. Ob drugem razpisu, pa sem se odločil, da sprejmem izredno profesuro.
%U https://www.sv-jme.eu/article/moje-delovanje-na-univerzi-v-ljubljani/
%0 Journal Article
%R 
%& 347
%P 14
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 45
%N 10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-07
%7 2017-07-07
Lobe, Feliks.
"Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 45.10 (1999): 347-360. Web. 04 Jul. 2022
TY - JOUR
AU - Lobe, Feliks 
PY - 1999
TI - Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Univerza v Ljubljani; 
N2 - Za razpis prostega predavateljskega mesta Tehniške fakultete Univerze v Ljubljaniv začetku leta 1929 se nisem zaimal, ker sem bil pri tovarni ˝Prva jugoslovanska tvornica vagona, strojeva i mostova˝, S1.Brod, obilno zaposlen z interesantnimikonstrukcijski deli. V tej tovarni sem zavzemal odgovorno mesto vodje tehničnega oddleka. Ob drugem razpisu, pa sem se odločil, da sprejmem izredno profesuro.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/moje-delovanje-na-univerzi-v-ljubljani/
@article{{}{.},
	author = {Lobe, F.},
	title = {Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {45},
	number = {10},
	year = {1999},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/moje-delovanje-na-univerzi-v-ljubljani/}
}
TY - JOUR
AU - Lobe, Feliks 
PY - 2017/07/07
TI - Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 45, No 10 (1999): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Univerza v Ljubljani, 
N2 - Za razpis prostega predavateljskega mesta Tehniške fakultete Univerze v Ljubljaniv začetku leta 1929 se nisem zaimal, ker sem bil pri tovarni ˝Prva jugoslovanska tvornica vagona, strojeva i mostova˝, S1.Brod, obilno zaposlen z interesantnimikonstrukcijski deli. V tej tovarni sem zavzemal odgovorno mesto vodje tehničnega oddleka. Ob drugem razpisu, pa sem se odločil, da sprejmem izredno profesuro.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/moje-delovanje-na-univerzi-v-ljubljani/
Lobe, Feliks"Moje delovanje na Univerzi v Ljubljani" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 45 Number 10 (07 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 45(1999)10, 347-360
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Za razpis prostega predavateljskega mesta Tehniške fakultete Univerze v Ljubljaniv začetku leta 1929 se nisem zaimal, ker sem bil pri tovarni ˝Prva jugoslovanska tvornica vagona, strojeva i mostova˝, S1.Brod, obilno zaposlen z interesantnimikonstrukcijski deli. V tej tovarni sem zavzemal odgovorno mesto vodje tehničnega oddleka. Ob drugem razpisu, pa sem se odločil, da sprejmem izredno profesuro.

Univerza v Ljubljani;