Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku

1258 Views
753 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran ;OPARA, Mirko .
Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 32, n.10-12, p. 149-151, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/najmanjsa-poraba-energije-pri-fermentacijskem-postopku/>. Date accessed: 26 may. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M., & Opara, M.
(1986).
Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 32(10-12), 149-151.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik and Mirko Opara},
	title = {Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {10-12},
	year = {1986},
	keywords = {poraba energije; fermentacija; },
	abstract = {Naprave, potrebne za fermentacijo, naj bi zagotovile optimalne življenjske razmere mikroorganizmom. V velikem številu primerov je za te namene primerna posoda z mešalom. Običajno so to posode z višino, ki je 2 do 3-krat večja od premera, z vgrajenimi motilniki toka in pogosto s turbinskimi me­šali ter obročnim razdelilnikom zraka.},
	issn = {0039-2480},	pages = {149-151},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/najmanjsa-poraba-energije-pri-fermentacijskem-postopku/}
}
Oprešnik, M.,Opara, M.
1986 July 32. Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 32:10-12
%A Oprešnik, Miran 
%A Opara, Mirko 
%D 1986
%T Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku
%B 1986
%9 poraba energije; fermentacija; 
%! Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku
%K poraba energije; fermentacija; 
%X Naprave, potrebne za fermentacijo, naj bi zagotovile optimalne življenjske razmere mikroorganizmom. V velikem številu primerov je za te namene primerna posoda z mešalom. Običajno so to posode z višino, ki je 2 do 3-krat večja od premera, z vgrajenimi motilniki toka in pogosto s turbinskimi me­šali ter obročnim razdelilnikom zraka.
%U https://www.sv-jme.eu/article/najmanjsa-poraba-energije-pri-fermentacijskem-postopku/
%0 Journal Article
%R 
%& 149
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 32
%N 10-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Oprešnik, Miran, & Mirko Opara.
"Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 32.10-12 (1986): 149-151. Web. 26 May. 2022
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
AU - Opara, Mirko 
PY - 1986
TI - Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - poraba energije; fermentacija; 
N2 - Naprave, potrebne za fermentacijo, naj bi zagotovile optimalne življenjske razmere mikroorganizmom. V velikem številu primerov je za te namene primerna posoda z mešalom. Običajno so to posode z višino, ki je 2 do 3-krat večja od premera, z vgrajenimi motilniki toka in pogosto s turbinskimi me­šali ter obročnim razdelilnikom zraka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/najmanjsa-poraba-energije-pri-fermentacijskem-postopku/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M., Opara, M.},
	title = {Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {32},
	number = {10-12},
	year = {1986},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/najmanjsa-poraba-energije-pri-fermentacijskem-postopku/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
AU - Opara, Mirko 
PY - 2017/07/05
TI - Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 32, No 10-12 (1986): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - poraba energije, fermentacija, 
N2 - Naprave, potrebne za fermentacijo, naj bi zagotovile optimalne življenjske razmere mikroorganizmom. V velikem številu primerov je za te namene primerna posoda z mešalom. Običajno so to posode z višino, ki je 2 do 3-krat večja od premera, z vgrajenimi motilniki toka in pogosto s turbinskimi me­šali ter obročnim razdelilnikom zraka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/najmanjsa-poraba-energije-pri-fermentacijskem-postopku/
Oprešnik, Miran, AND Opara, Mirko.
"Najmanjša poraba energije pri fermentacijskem postopku" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 32 Number 10-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • SMELT, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 32(1986)10-12, 149-151
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Naprave, potrebne za fermentacijo, naj bi zagotovile optimalne življenjske razmere mikroorganizmom. V velikem številu primerov je za te namene primerna posoda z mešalom. Običajno so to posode z višino, ki je 2 do 3-krat večja od premera, z vgrajenimi motilniki toka in pogosto s turbinskimi me­šali ter obročnim razdelilnikom zraka.

poraba energije; fermentacija;