Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu

1476 Views
1101 Downloads
Export citation: ABNT
ROETHEL, Franc ;KOSEC, Ladislav ;GARBAJS, Vito .
Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 23, n.9-10, p. 245-254, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/nekaj-znacilnosti-povrsin-orodja-in-obdelovanca-pri-edm-procesu/>. Date accessed: 24 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Roethel, F., Kosec, L., & Garbajs, V.
(1977).
Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 23(9-10), 245-254.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Roethel and Ladislav Kosec and Vito Garbajs},
	title = {Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {9-10},
	year = {1977},
	keywords = {EDM proces; },
	abstract = {O prvih korakih pri raziskavah obdelovalnosti pri nas smo pred kratkim že poročali. Hkrati z raziskavami obdelovalnosti smo začeli tudi z raziskavami lastnosti površin. Vseh rezultatov seveda ni mogoče objavljati, so pa na voljo v ustrezni literaturi. S svojim delom želimo v sodelovanju z industrijo raziskati domače materiale, njihovo obdelovalnost in lastnosti površin.},
	issn = {0039-2480},	pages = {245-254},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/nekaj-znacilnosti-povrsin-orodja-in-obdelovanca-pri-edm-procesu/}
}
Roethel, F.,Kosec, L.,Garbajs, V.
1977 July 23. Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 23:9-10
%A Roethel, Franc 
%A Kosec, Ladislav 
%A Garbajs, Vito 
%D 1977
%T Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu
%B 1977
%9 EDM proces; 
%! Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu
%K EDM proces; 
%X O prvih korakih pri raziskavah obdelovalnosti pri nas smo pred kratkim že poročali. Hkrati z raziskavami obdelovalnosti smo začeli tudi z raziskavami lastnosti površin. Vseh rezultatov seveda ni mogoče objavljati, so pa na voljo v ustrezni literaturi. S svojim delom želimo v sodelovanju z industrijo raziskati domače materiale, njihovo obdelovalnost in lastnosti površin.
%U https://www.sv-jme.eu/article/nekaj-znacilnosti-povrsin-orodja-in-obdelovanca-pri-edm-procesu/
%0 Journal Article
%R 
%& 245
%P 10
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 23
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Roethel, Franc, Ladislav Kosec, & Vito Garbajs.
"Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 23.9-10 (1977): 245-254. Web. 24 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Roethel, Franc 
AU - Kosec, Ladislav 
AU - Garbajs, Vito 
PY - 1977
TI - Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - EDM proces; 
N2 - O prvih korakih pri raziskavah obdelovalnosti pri nas smo pred kratkim že poročali. Hkrati z raziskavami obdelovalnosti smo začeli tudi z raziskavami lastnosti površin. Vseh rezultatov seveda ni mogoče objavljati, so pa na voljo v ustrezni literaturi. S svojim delom želimo v sodelovanju z industrijo raziskati domače materiale, njihovo obdelovalnost in lastnosti površin.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/nekaj-znacilnosti-povrsin-orodja-in-obdelovanca-pri-edm-procesu/
@article{{}{.},
	author = {Roethel, F., Kosec, L., Garbajs, V.},
	title = {Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {9-10},
	year = {1977},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/nekaj-znacilnosti-povrsin-orodja-in-obdelovanca-pri-edm-procesu/}
}
TY - JOUR
AU - Roethel, Franc 
AU - Kosec, Ladislav 
AU - Garbajs, Vito 
PY - 2017/07/04
TI - Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 23, No 9-10 (1977): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - EDM proces, 
N2 - O prvih korakih pri raziskavah obdelovalnosti pri nas smo pred kratkim že poročali. Hkrati z raziskavami obdelovalnosti smo začeli tudi z raziskavami lastnosti površin. Vseh rezultatov seveda ni mogoče objavljati, so pa na voljo v ustrezni literaturi. S svojim delom želimo v sodelovanju z industrijo raziskati domače materiale, njihovo obdelovalnost in lastnosti površin.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/nekaj-znacilnosti-povrsin-orodja-in-obdelovanca-pri-edm-procesu/
Roethel, Franc, Kosec, Ladislav, AND Garbajs, Vito.
"Nekaj značilnosti površin orodja in obdelovanca pri EDM procesu" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 23 Number 9-10 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23(1977)9-10, 245-254
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

O prvih korakih pri raziskavah obdelovalnosti pri nas smo pred kratkim že poročali. Hkrati z raziskavami obdelovalnosti smo začeli tudi z raziskavami lastnosti površin. Vseh rezultatov seveda ni mogoče objavljati, so pa na voljo v ustrezni literaturi. S svojim delom želimo v sodelovanju z industrijo raziskati domače materiale, njihovo obdelovalnost in lastnosti površin.

EDM proces;