O pravilnem ostrenju brusov

1925 Views
967 Downloads
Export citation: ABNT
PEKLENIK, Janez .
O pravilnem ostrenju brusov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 3, n.4-5, p. 98-99, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/o-pravilnem-ostrenju-brusov/>. Date accessed: 23 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Peklenik, J.
(1957).
O pravilnem ostrenju brusov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 3(4-5), 98-99.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Janez Peklenik},
	title = {O pravilnem ostrenju brusov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {3},
	number = {4-5},
	year = {1957},
	keywords = {ostrenje brusov; },
	abstract = {Pri odrezavanju kovin s cepilnimi klini je, kakor je znano iz prakse, važna priprava oz. naostrenje orodja. Zaradi mehaničnih, toplotnih in kemičnih vplivov se rezina med odrezavanjem obrablja in naposled tako otopi, da je neuporabna za nadaljnjo obdelavo. Pri ostrenju cepilnega klina, kakor n. pr. stružilnega noža, zob na frezalu itd., se z brušenjem po­ škodovane proste in cepilne ploskve zopet obnavljajo. Geometrija cepilnega klina se pri tem ne spreminja. Od pravilnega brušenja rezila je odvisna njegova obstojna doba in s tem neposredno tudi cena obdelave oz. izdelka. Priporočila za brušenje orodja iz orodnih in brzoreznih jekel ter karbidnih trd in so bila v strokovni literaturi obravnavana še večkrat. Temu nasproti pa povsem primanjkuje praktičnih podatkov o pravilnem ostrenju brusov.},
	issn = {0039-2480},	pages = {98-99},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/o-pravilnem-ostrenju-brusov/}
}
Peklenik, J.
1957 November 3. O pravilnem ostrenju brusov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 3:4-5
%A Peklenik, Janez 
%D 1957
%T O pravilnem ostrenju brusov
%B 1957
%9 ostrenje brusov; 
%! O pravilnem ostrenju brusov
%K ostrenje brusov; 
%X Pri odrezavanju kovin s cepilnimi klini je, kakor je znano iz prakse, važna priprava oz. naostrenje orodja. Zaradi mehaničnih, toplotnih in kemičnih vplivov se rezina med odrezavanjem obrablja in naposled tako otopi, da je neuporabna za nadaljnjo obdelavo. Pri ostrenju cepilnega klina, kakor n. pr. stružilnega noža, zob na frezalu itd., se z brušenjem po­ škodovane proste in cepilne ploskve zopet obnavljajo. Geometrija cepilnega klina se pri tem ne spreminja. Od pravilnega brušenja rezila je odvisna njegova obstojna doba in s tem neposredno tudi cena obdelave oz. izdelka. Priporočila za brušenje orodja iz orodnih in brzoreznih jekel ter karbidnih trd in so bila v strokovni literaturi obravnavana še večkrat. Temu nasproti pa povsem primanjkuje praktičnih podatkov o pravilnem ostrenju brusov.
%U https://www.sv-jme.eu/article/o-pravilnem-ostrenju-brusov/
%0 Journal Article
%R 
%& 98
%P 2
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 3
%N 4-5
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Peklenik, Janez.
"O pravilnem ostrenju brusov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 3.4-5 (1957): 98-99. Web. 23 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Peklenik, Janez 
PY - 1957
TI - O pravilnem ostrenju brusov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - ostrenje brusov; 
N2 - Pri odrezavanju kovin s cepilnimi klini je, kakor je znano iz prakse, važna priprava oz. naostrenje orodja. Zaradi mehaničnih, toplotnih in kemičnih vplivov se rezina med odrezavanjem obrablja in naposled tako otopi, da je neuporabna za nadaljnjo obdelavo. Pri ostrenju cepilnega klina, kakor n. pr. stružilnega noža, zob na frezalu itd., se z brušenjem po­ škodovane proste in cepilne ploskve zopet obnavljajo. Geometrija cepilnega klina se pri tem ne spreminja. Od pravilnega brušenja rezila je odvisna njegova obstojna doba in s tem neposredno tudi cena obdelave oz. izdelka. Priporočila za brušenje orodja iz orodnih in brzoreznih jekel ter karbidnih trd in so bila v strokovni literaturi obravnavana še večkrat. Temu nasproti pa povsem primanjkuje praktičnih podatkov o pravilnem ostrenju brusov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/o-pravilnem-ostrenju-brusov/
@article{{}{.},
	author = {Peklenik, J.},
	title = {O pravilnem ostrenju brusov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {3},
	number = {4-5},
	year = {1957},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/o-pravilnem-ostrenju-brusov/}
}
TY - JOUR
AU - Peklenik, Janez 
PY - 2017/11/02
TI - O pravilnem ostrenju brusov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 3, No 4-5 (1957): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - ostrenje brusov, 
N2 - Pri odrezavanju kovin s cepilnimi klini je, kakor je znano iz prakse, važna priprava oz. naostrenje orodja. Zaradi mehaničnih, toplotnih in kemičnih vplivov se rezina med odrezavanjem obrablja in naposled tako otopi, da je neuporabna za nadaljnjo obdelavo. Pri ostrenju cepilnega klina, kakor n. pr. stružilnega noža, zob na frezalu itd., se z brušenjem po­ škodovane proste in cepilne ploskve zopet obnavljajo. Geometrija cepilnega klina se pri tem ne spreminja. Od pravilnega brušenja rezila je odvisna njegova obstojna doba in s tem neposredno tudi cena obdelave oz. izdelka. Priporočila za brušenje orodja iz orodnih in brzoreznih jekel ter karbidnih trd in so bila v strokovni literaturi obravnavana še večkrat. Temu nasproti pa povsem primanjkuje praktičnih podatkov o pravilnem ostrenju brusov.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/o-pravilnem-ostrenju-brusov/
Peklenik, Janez"O pravilnem ostrenju brusov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 3 Number 4-5 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Višja tehniška šola, Aachen, Nemčija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 3(1957)4-5, 98-99
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri odrezavanju kovin s cepilnimi klini je, kakor je znano iz prakse, važna priprava oz. naostrenje orodja. Zaradi mehaničnih, toplotnih in kemičnih vplivov se rezina med odrezavanjem obrablja in naposled tako otopi, da je neuporabna za nadaljnjo obdelavo. Pri ostrenju cepilnega klina, kakor n. pr. stružilnega noža, zob na frezalu itd., se z brušenjem po­ škodovane proste in cepilne ploskve zopet obnavljajo. Geometrija cepilnega klina se pri tem ne spreminja. Od pravilnega brušenja rezila je odvisna njegova obstojna doba in s tem neposredno tudi cena obdelave oz. izdelka. Priporočila za brušenje orodja iz orodnih in brzoreznih jekel ter karbidnih trd in so bila v strokovni literaturi obravnavana še večkrat. Temu nasproti pa povsem primanjkuje praktičnih podatkov o pravilnem ostrenju brusov.

ostrenje brusov;