Obdelovalni režim pri obodnem strganju

1254 Views
923 Downloads
Export citation: ABNT
MAREK, Evgen .
Obdelovalni režim pri obodnem strganju. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 26, n.1-6, p. 13-23, november 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/obdelovalni-rezim-pri-obodnem-strganju/>. Date accessed: 02 oct. 2022. 
doi:http://dx.doi.org/.
Marek, E.
(1980).
Obdelovalni režim pri obodnem strganju.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 26(1-6), 13-23.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Evgen Marek},
	title = {Obdelovalni režim pri obodnem strganju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {1-6},
	year = {1980},
	keywords = {obodno strganje; },
	abstract = {Režim, rezanja na obdelovalnih strojih z odrezavanjem določamo med dvema mejama, med katerima iščemo za dane razmere najugodnejšo rešitev. Blag obdelovalni režim sicer manjša porabo sredstev, uporabljenih v procesu. Ker pa proces poteka prepočasi, je storilnost dela manjša. Oster obdelovalni režim (čeprav ostrejšemu režimu ni izpostavljen tudi človek) povzroča pretirano obremenitev sistema obdelovanec — orodje — obdelovalni stroj.},
	issn = {0039-2480},	pages = {13-23},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/obdelovalni-rezim-pri-obodnem-strganju/}
}
Marek, E.
1980 November 26. Obdelovalni režim pri obodnem strganju. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 26:1-6
%A Marek, Evgen 
%D 1980
%T Obdelovalni režim pri obodnem strganju
%B 1980
%9 obodno strganje; 
%! Obdelovalni režim pri obodnem strganju
%K obodno strganje; 
%X Režim, rezanja na obdelovalnih strojih z odrezavanjem določamo med dvema mejama, med katerima iščemo za dane razmere najugodnejšo rešitev. Blag obdelovalni režim sicer manjša porabo sredstev, uporabljenih v procesu. Ker pa proces poteka prepočasi, je storilnost dela manjša. Oster obdelovalni režim (čeprav ostrejšemu režimu ni izpostavljen tudi človek) povzroča pretirano obremenitev sistema obdelovanec — orodje — obdelovalni stroj.
%U https://www.sv-jme.eu/article/obdelovalni-rezim-pri-obodnem-strganju/
%0 Journal Article
%R 
%& 13
%P 11
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 26
%N 1-6
%@ 0039-2480
%8 2017-11-02
%7 2017-11-02
Marek, Evgen.
"Obdelovalni režim pri obodnem strganju." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 26.1-6 (1980): 13-23. Web. 02 Oct. 2022
TY - JOUR
AU - Marek, Evgen 
PY - 1980
TI - Obdelovalni režim pri obodnem strganju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obodno strganje; 
N2 - Režim, rezanja na obdelovalnih strojih z odrezavanjem določamo med dvema mejama, med katerima iščemo za dane razmere najugodnejšo rešitev. Blag obdelovalni režim sicer manjša porabo sredstev, uporabljenih v procesu. Ker pa proces poteka prepočasi, je storilnost dela manjša. Oster obdelovalni režim (čeprav ostrejšemu režimu ni izpostavljen tudi človek) povzroča pretirano obremenitev sistema obdelovanec — orodje — obdelovalni stroj.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/obdelovalni-rezim-pri-obodnem-strganju/
@article{{}{.},
	author = {Marek, E.},
	title = {Obdelovalni režim pri obodnem strganju},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {26},
	number = {1-6},
	year = {1980},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/obdelovalni-rezim-pri-obodnem-strganju/}
}
TY - JOUR
AU - Marek, Evgen 
PY - 2017/11/02
TI - Obdelovalni režim pri obodnem strganju
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 26, No 1-6 (1980): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - obodno strganje, 
N2 - Režim, rezanja na obdelovalnih strojih z odrezavanjem določamo med dvema mejama, med katerima iščemo za dane razmere najugodnejšo rešitev. Blag obdelovalni režim sicer manjša porabo sredstev, uporabljenih v procesu. Ker pa proces poteka prepočasi, je storilnost dela manjša. Oster obdelovalni režim (čeprav ostrejšemu režimu ni izpostavljen tudi človek) povzroča pretirano obremenitev sistema obdelovanec — orodje — obdelovalni stroj.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/obdelovalni-rezim-pri-obodnem-strganju/
Marek, Evgen"Obdelovalni režim pri obodnem strganju" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 26 Number 1-6 (02 November 2017)

Authors

Affiliations

 • Biro za industrijski inženiring, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 26(1980)1-6, 13-23
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Režim, rezanja na obdelovalnih strojih z odrezavanjem določamo med dvema mejama, med katerima iščemo za dane razmere najugodnejšo rešitev. Blag obdelovalni režim sicer manjša porabo sredstev, uporabljenih v procesu. Ker pa proces poteka prepočasi, je storilnost dela manjša. Oster obdelovalni režim (čeprav ostrejšemu režimu ni izpostavljen tudi človek) povzroča pretirano obremenitev sistema obdelovanec — orodje — obdelovalni stroj.

obodno strganje;