Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah

1606 Views
867 Downloads
Export citation: ABNT
ŠLIBER, Franjo .
Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 30, n.11-12, p. 284-287, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/ocenitev-preostale-dobe-trajanja-elementov-ki-obratujejo-pri-zvisanih-temperaturah/>. Date accessed: 03 oct. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Šliber, F.
(1984).
Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 30(11-12), 284-287.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franjo Šliber},
	title = {Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {11-12},
	year = {1984},
	keywords = {doba trajanja elementov; zvišane temperature; },
	abstract = {Potreba po ocenitvi preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah, je posebno žgoča v termoelektrarnah, in to pri tistih elementih, katerih zamenjava ni preprosta in cenena in katerih porušitev bi lahko povzročila večjo materialno škodo, če ne bi terjala celo človeških življenj. V termoelektrarnah so to predvsem parni vodi in deli parnih turbin.},
	issn = {0039-2480},	pages = {284-287},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/ocenitev-preostale-dobe-trajanja-elementov-ki-obratujejo-pri-zvisanih-temperaturah/}
}
Šliber, F.
1984 July 30. Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 30:11-12
%A Šliber, Franjo 
%D 1984
%T Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah
%B 1984
%9 doba trajanja elementov; zvišane temperature; 
%! Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah
%K doba trajanja elementov; zvišane temperature; 
%X Potreba po ocenitvi preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah, je posebno žgoča v termoelektrarnah, in to pri tistih elementih, katerih zamenjava ni preprosta in cenena in katerih porušitev bi lahko povzročila večjo materialno škodo, če ne bi terjala celo človeških življenj. V termoelektrarnah so to predvsem parni vodi in deli parnih turbin.
%U https://www.sv-jme.eu/article/ocenitev-preostale-dobe-trajanja-elementov-ki-obratujejo-pri-zvisanih-temperaturah/
%0 Journal Article
%R 
%& 284
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 30
%N 11-12
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Šliber, Franjo.
"Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 30.11-12 (1984): 284-287. Web. 03 Oct. 2023
TY - JOUR
AU - Šliber, Franjo 
PY - 1984
TI - Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - doba trajanja elementov; zvišane temperature; 
N2 - Potreba po ocenitvi preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah, je posebno žgoča v termoelektrarnah, in to pri tistih elementih, katerih zamenjava ni preprosta in cenena in katerih porušitev bi lahko povzročila večjo materialno škodo, če ne bi terjala celo človeških življenj. V termoelektrarnah so to predvsem parni vodi in deli parnih turbin.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/ocenitev-preostale-dobe-trajanja-elementov-ki-obratujejo-pri-zvisanih-temperaturah/
@article{{}{.},
	author = {Šliber, F.},
	title = {Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {11-12},
	year = {1984},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/ocenitev-preostale-dobe-trajanja-elementov-ki-obratujejo-pri-zvisanih-temperaturah/}
}
TY - JOUR
AU - Šliber, Franjo 
PY - 2017/07/05
TI - Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 30, No 11-12 (1984): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - doba trajanja elementov, zvišane temperature, 
N2 - Potreba po ocenitvi preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah, je posebno žgoča v termoelektrarnah, in to pri tistih elementih, katerih zamenjava ni preprosta in cenena in katerih porušitev bi lahko povzročila večjo materialno škodo, če ne bi terjala celo človeških življenj. V termoelektrarnah so to predvsem parni vodi in deli parnih turbin.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/ocenitev-preostale-dobe-trajanja-elementov-ki-obratujejo-pri-zvisanih-temperaturah/
Šliber, Franjo"Ocenitev preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 30 Number 11-12 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30(1984)11-12, 284-287
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Potreba po ocenitvi preostale dobe trajanja elementov, ki obratujejo pri zvišanih temperaturah, je posebno žgoča v termoelektrarnah, in to pri tistih elementih, katerih zamenjava ni preprosta in cenena in katerih porušitev bi lahko povzročila večjo materialno škodo, če ne bi terjala celo človeških življenj. V termoelektrarnah so to predvsem parni vodi in deli parnih turbin.

doba trajanja elementov; zvišane temperature;