Ocenjevanje hladilnih procesov

1378 Views
945 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran .
Ocenjevanje hladilnih procesov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 12, n.6, p. 175-181, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/ocenjevanje-hladilnih-procesov/>. Date accessed: 21 sep. 2023. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M.
(1966).
Ocenjevanje hladilnih procesov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 12(6), 175-181.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik},
	title = {Ocenjevanje hladilnih procesov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {12},
	number = {6},
	year = {1966},
	keywords = {hladilni procesi; },
	abstract = {Pri vrednotenju hladilnih procesov moramo mimo energij poznati tudi eksergije in anergije.},
	issn = {0039-2480},	pages = {175-181},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/ocenjevanje-hladilnih-procesov/}
}
Oprešnik, M.
1966 June 12. Ocenjevanje hladilnih procesov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 12:6
%A Oprešnik, Miran 
%D 1966
%T Ocenjevanje hladilnih procesov
%B 1966
%9 hladilni procesi; 
%! Ocenjevanje hladilnih procesov
%K hladilni procesi; 
%X Pri vrednotenju hladilnih procesov moramo mimo energij poznati tudi eksergije in anergije.
%U https://www.sv-jme.eu/article/ocenjevanje-hladilnih-procesov/
%0 Journal Article
%R 
%& 175
%P 7
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 12
%N 6
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Oprešnik, Miran.
"Ocenjevanje hladilnih procesov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 12.6 (1966): 175-181. Web. 21 Sep. 2023
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 1966
TI - Ocenjevanje hladilnih procesov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - hladilni procesi; 
N2 - Pri vrednotenju hladilnih procesov moramo mimo energij poznati tudi eksergije in anergije.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/ocenjevanje-hladilnih-procesov/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M.},
	title = {Ocenjevanje hladilnih procesov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {12},
	number = {6},
	year = {1966},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/ocenjevanje-hladilnih-procesov/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 2017/06/30
TI - Ocenjevanje hladilnih procesov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 12, No 6 (1966): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - hladilni procesi, 
N2 - Pri vrednotenju hladilnih procesov moramo mimo energij poznati tudi eksergije in anergije.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/ocenjevanje-hladilnih-procesov/
Oprešnik, Miran"Ocenjevanje hladilnih procesov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 12 Number 6 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 12(1966)6, 175-181
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Pri vrednotenju hladilnih procesov moramo mimo energij poznati tudi eksergije in anergije.

hladilni procesi;