Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico

1546 Views
1216 Downloads
Export citation: ABNT
HLEBANJA, Jože ;DUHOVNIK, Jože .
Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 23, n.3-4, p. 73-76, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/optimiranje-zobniskega-prenosnika-z-valjasto-zobnisko-dvojico/>. Date accessed: 20 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Hlebanja, J., & Duhovnik, J.
(1977).
Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 23(3-4), 73-76.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Jože Hlebanja and Jože Duhovnik},
	title = {Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {3-4},
	year = {1977},
	keywords = {valjasta zobniška dvojica; zobniški prenosnik; },
	abstract = {V enoti LASEL (laboratorij za strojne elemente) na Fakulteti za strojništvo je za potrebe industrije izdelan računalniški program za določanje optimalnih dimenzij zobniških prenosnikov. Optimalne dimenzije so bile raziskane zato, da bi dobili čim manjše zobniške prenosnike pri določenih materialih. Rezultati raziskave so pokazali, da se lahko s primerno izbiro parametrov ozobja precej poveča zmogljivost prenosnika.},
	issn = {0039-2480},	pages = {73-76},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/optimiranje-zobniskega-prenosnika-z-valjasto-zobnisko-dvojico/}
}
Hlebanja, J.,Duhovnik, J.
1977 July 23. Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 23:3-4
%A Hlebanja, Jože 
%A Duhovnik, Jože 
%D 1977
%T Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico
%B 1977
%9 valjasta zobniška dvojica; zobniški prenosnik; 
%! Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico
%K valjasta zobniška dvojica; zobniški prenosnik; 
%X V enoti LASEL (laboratorij za strojne elemente) na Fakulteti za strojništvo je za potrebe industrije izdelan računalniški program za določanje optimalnih dimenzij zobniških prenosnikov. Optimalne dimenzije so bile raziskane zato, da bi dobili čim manjše zobniške prenosnike pri določenih materialih. Rezultati raziskave so pokazali, da se lahko s primerno izbiro parametrov ozobja precej poveča zmogljivost prenosnika.
%U https://www.sv-jme.eu/article/optimiranje-zobniskega-prenosnika-z-valjasto-zobnisko-dvojico/
%0 Journal Article
%R 
%& 73
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 23
%N 3-4
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Hlebanja, Jože, & Jože Duhovnik.
"Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 23.3-4 (1977): 73-76. Web. 20 May. 2024
TY - JOUR
AU - Hlebanja, Jože 
AU - Duhovnik, Jože 
PY - 1977
TI - Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - valjasta zobniška dvojica; zobniški prenosnik; 
N2 - V enoti LASEL (laboratorij za strojne elemente) na Fakulteti za strojništvo je za potrebe industrije izdelan računalniški program za določanje optimalnih dimenzij zobniških prenosnikov. Optimalne dimenzije so bile raziskane zato, da bi dobili čim manjše zobniške prenosnike pri določenih materialih. Rezultati raziskave so pokazali, da se lahko s primerno izbiro parametrov ozobja precej poveča zmogljivost prenosnika.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/optimiranje-zobniskega-prenosnika-z-valjasto-zobnisko-dvojico/
@article{{}{.},
	author = {Hlebanja, J., Duhovnik, J.},
	title = {Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {3-4},
	year = {1977},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/optimiranje-zobniskega-prenosnika-z-valjasto-zobnisko-dvojico/}
}
TY - JOUR
AU - Hlebanja, Jože 
AU - Duhovnik, Jože 
PY - 2017/07/04
TI - Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 23, No 3-4 (1977): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - valjasta zobniška dvojica, zobniški prenosnik, 
N2 - V enoti LASEL (laboratorij za strojne elemente) na Fakulteti za strojništvo je za potrebe industrije izdelan računalniški program za določanje optimalnih dimenzij zobniških prenosnikov. Optimalne dimenzije so bile raziskane zato, da bi dobili čim manjše zobniške prenosnike pri določenih materialih. Rezultati raziskave so pokazali, da se lahko s primerno izbiro parametrov ozobja precej poveča zmogljivost prenosnika.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/optimiranje-zobniskega-prenosnika-z-valjasto-zobnisko-dvojico/
Hlebanja, Jože, AND Duhovnik, Jože.
"Optimiranje zobniškega prenosnika z valjasto zobniško dvojico" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 23 Number 3-4 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija
 • TOZD mehanični obrati, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23(1977)3-4, 73-76
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V enoti LASEL (laboratorij za strojne elemente) na Fakulteti za strojništvo je za potrebe industrije izdelan računalniški program za določanje optimalnih dimenzij zobniških prenosnikov. Optimalne dimenzije so bile raziskane zato, da bi dobili čim manjše zobniške prenosnike pri določenih materialih. Rezultati raziskave so pokazali, da se lahko s primerno izbiro parametrov ozobja precej poveča zmogljivost prenosnika.

valjasta zobniška dvojica; zobniški prenosnik;