Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici

1571 Views
1136 Downloads
Export citation: ABNT
NIKLSBACHER, Nande .
Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 7, n.1, p. 2-7, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/oris-razvoja-visokosolskega-studija-strojnistva-v-ljubljani-ob-njegovi-150-letnici/>. Date accessed: 20 may. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Niklsbacher, N.
(1961).
Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 7(1), 2-7.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Nande Niklsbacher},
	title = {Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {7},
	number = {1},
	year = {1961},
	keywords = {Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; },
	abstract = {Gimnaziji, ki je bila v Ljubljani ustanovljena leta 1563, se je pridružila v tem in naslednjem stoletju cela vrsta visokošolskih ustanov, ki so pravzaprav pomenile organsko pripravljanje takratnega življa na vzrast popolne univerze. Tako sta dobili takoj v začetku 17. stoletja visoke šole filozofija in teologija, od leta 1760 dalje pa tudi že splošna in specialna fizika z lastno katedro. Leta 1762 je bila ustanovljena katedra za kirurgijo in anatomijo, l. 1767 pa za mehaniko in nekako hkrati tudi za poljedelstvo.},
	issn = {0039-2480},	pages = {2-7},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/oris-razvoja-visokosolskega-studija-strojnistva-v-ljubljani-ob-njegovi-150-letnici/}
}
Niklsbacher, N.
1961 June 7. Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 7:1
%A Niklsbacher, Nande 
%D 1961
%T Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici
%B 1961
%9 Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; 
%! Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici
%K Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; 
%X Gimnaziji, ki je bila v Ljubljani ustanovljena leta 1563, se je pridružila v tem in naslednjem stoletju cela vrsta visokošolskih ustanov, ki so pravzaprav pomenile organsko pripravljanje takratnega življa na vzrast popolne univerze. Tako sta dobili takoj v začetku 17. stoletja visoke šole filozofija in teologija, od leta 1760 dalje pa tudi že splošna in specialna fizika z lastno katedro. Leta 1762 je bila ustanovljena katedra za kirurgijo in anatomijo, l. 1767 pa za mehaniko in nekako hkrati tudi za poljedelstvo.
%U https://www.sv-jme.eu/article/oris-razvoja-visokosolskega-studija-strojnistva-v-ljubljani-ob-njegovi-150-letnici/
%0 Journal Article
%R 
%& 2
%P 6
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 7
%N 1
%@ 0039-2480
%8 2017-06-30
%7 2017-06-30
Niklsbacher, Nande.
"Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 7.1 (1961): 2-7. Web. 20 May. 2024
TY - JOUR
AU - Niklsbacher, Nande 
PY - 1961
TI - Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo; 
N2 - Gimnaziji, ki je bila v Ljubljani ustanovljena leta 1563, se je pridružila v tem in naslednjem stoletju cela vrsta visokošolskih ustanov, ki so pravzaprav pomenile organsko pripravljanje takratnega življa na vzrast popolne univerze. Tako sta dobili takoj v začetku 17. stoletja visoke šole filozofija in teologija, od leta 1760 dalje pa tudi že splošna in specialna fizika z lastno katedro. Leta 1762 je bila ustanovljena katedra za kirurgijo in anatomijo, l. 1767 pa za mehaniko in nekako hkrati tudi za poljedelstvo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/oris-razvoja-visokosolskega-studija-strojnistva-v-ljubljani-ob-njegovi-150-letnici/
@article{{}{.},
	author = {Niklsbacher, N.},
	title = {Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {7},
	number = {1},
	year = {1961},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/oris-razvoja-visokosolskega-studija-strojnistva-v-ljubljani-ob-njegovi-150-letnici/}
}
TY - JOUR
AU - Niklsbacher, Nande 
PY - 2017/06/30
TI - Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 7, No 1 (1961): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 
N2 - Gimnaziji, ki je bila v Ljubljani ustanovljena leta 1563, se je pridružila v tem in naslednjem stoletju cela vrsta visokošolskih ustanov, ki so pravzaprav pomenile organsko pripravljanje takratnega življa na vzrast popolne univerze. Tako sta dobili takoj v začetku 17. stoletja visoke šole filozofija in teologija, od leta 1760 dalje pa tudi že splošna in specialna fizika z lastno katedro. Leta 1762 je bila ustanovljena katedra za kirurgijo in anatomijo, l. 1767 pa za mehaniko in nekako hkrati tudi za poljedelstvo.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/oris-razvoja-visokosolskega-studija-strojnistva-v-ljubljani-ob-njegovi-150-letnici/
Niklsbacher, Nande"Oris razvoja visokošolskega študija strojništva v Ljubljani ob njegovi 150-letnici" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 7 Number 1 (30 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 7(1961)1, 2-7
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Gimnaziji, ki je bila v Ljubljani ustanovljena leta 1563, se je pridružila v tem in naslednjem stoletju cela vrsta visokošolskih ustanov, ki so pravzaprav pomenile organsko pripravljanje takratnega življa na vzrast popolne univerze. Tako sta dobili takoj v začetku 17. stoletja visoke šole filozofija in teologija, od leta 1760 dalje pa tudi že splošna in specialna fizika z lastno katedro. Leta 1762 je bila ustanovljena katedra za kirurgijo in anatomijo, l. 1767 pa za mehaniko in nekako hkrati tudi za poljedelstvo.

Univerza v Ljubljani; Fakulteta za strojništvo;