Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov

1860 Views
1764 Downloads
Export citation: ABNT
POVŠE, Roman .
Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 30, n.4-6, p. 75-83, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/osnove-delovanja-in-razvoj-elektrostaticnih-filtrov/>. Date accessed: 12 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Povše, R.
(1984).
Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 30(4-6), 75-83.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Roman Povše},
	title = {Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {4-6},
	year = {1984},
	keywords = {razvoj; elektrostatični filtri; },
	abstract = {Oljna kriza je sprožila ponovno zanimanje za izkoriščanje domačih virov energije, v prvi vrsti premoga. Nadomeščanje uvoženih tekočih goriv z domačim premogom pa ima poleg osnovne pozitivne zamisli tudi negativne posledice.},
	issn = {0039-2480},	pages = {75-83},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/osnove-delovanja-in-razvoj-elektrostaticnih-filtrov/}
}
Povše, R.
1984 July 30. Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 30:4-6
%A Povše, Roman 
%D 1984
%T Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov
%B 1984
%9 razvoj; elektrostatični filtri; 
%! Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov
%K razvoj; elektrostatični filtri; 
%X Oljna kriza je sprožila ponovno zanimanje za izkoriščanje domačih virov energije, v prvi vrsti premoga. Nadomeščanje uvoženih tekočih goriv z domačim premogom pa ima poleg osnovne pozitivne zamisli tudi negativne posledice.
%U https://www.sv-jme.eu/article/osnove-delovanja-in-razvoj-elektrostaticnih-filtrov/
%0 Journal Article
%R 
%& 75
%P 9
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 30
%N 4-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Povše, Roman.
"Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 30.4-6 (1984): 75-83. Web. 12 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Povše, Roman 
PY - 1984
TI - Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - razvoj; elektrostatični filtri; 
N2 - Oljna kriza je sprožila ponovno zanimanje za izkoriščanje domačih virov energije, v prvi vrsti premoga. Nadomeščanje uvoženih tekočih goriv z domačim premogom pa ima poleg osnovne pozitivne zamisli tudi negativne posledice.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/osnove-delovanja-in-razvoj-elektrostaticnih-filtrov/
@article{{}{.},
	author = {Povše, R.},
	title = {Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {30},
	number = {4-6},
	year = {1984},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/osnove-delovanja-in-razvoj-elektrostaticnih-filtrov/}
}
TY - JOUR
AU - Povše, Roman 
PY - 2017/07/05
TI - Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 30, No 4-6 (1984): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - razvoj, elektrostatični filtri, 
N2 - Oljna kriza je sprožila ponovno zanimanje za izkoriščanje domačih virov energije, v prvi vrsti premoga. Nadomeščanje uvoženih tekočih goriv z domačim premogom pa ima poleg osnovne pozitivne zamisli tudi negativne posledice.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/osnove-delovanja-in-razvoj-elektrostaticnih-filtrov/
Povše, Roman"Osnove delovanja in razvoj elektrostatičnih filtrov" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 30 Number 4-6 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 30(1984)4-6, 75-83
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Oljna kriza je sprožila ponovno zanimanje za izkoriščanje domačih virov energije, v prvi vrsti premoga. Nadomeščanje uvoženih tekočih goriv z domačim premogom pa ima poleg osnovne pozitivne zamisli tudi negativne posledice.

razvoj; elektrostatični filtri;