Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom

1674 Views
1036 Downloads
Export citation: ABNT
OPREŠNIK, Miran .
Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 29, n.4-6, p. 83-85, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/padci-tlaka-v-uparjalnikih-s-padajocim-tokom/>. Date accessed: 25 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Oprešnik, M.
(1983).
Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 29(4-6), 83-85.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Miran Oprešnik},
	title = {Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {4-6},
	year = {1983},
	keywords = {tlak; padajoč tok; },
	abstract = {Prikazana je primerjava izračunov padcev tlaka v tankoplastnih uparjalnikih z navzdol usmerjenim tokom kapljevine in pare za različne uporabljene modele. Razvidni so tudi vplivi na velikost padcev tlaka.},
	issn = {0039-2480},	pages = {83-85},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/padci-tlaka-v-uparjalnikih-s-padajocim-tokom/}
}
Oprešnik, M.
1983 July 29. Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 29:4-6
%A Oprešnik, Miran 
%D 1983
%T Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom
%B 1983
%9 tlak; padajoč tok; 
%! Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom
%K tlak; padajoč tok; 
%X Prikazana je primerjava izračunov padcev tlaka v tankoplastnih uparjalnikih z navzdol usmerjenim tokom kapljevine in pare za različne uporabljene modele. Razvidni so tudi vplivi na velikost padcev tlaka.
%U https://www.sv-jme.eu/article/padci-tlaka-v-uparjalnikih-s-padajocim-tokom/
%0 Journal Article
%R 
%& 83
%P 3
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 29
%N 4-6
%@ 0039-2480
%8 2017-07-05
%7 2017-07-05
Oprešnik, Miran.
"Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 29.4-6 (1983): 83-85. Web. 25 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 1983
TI - Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - tlak; padajoč tok; 
N2 - Prikazana je primerjava izračunov padcev tlaka v tankoplastnih uparjalnikih z navzdol usmerjenim tokom kapljevine in pare za različne uporabljene modele. Razvidni so tudi vplivi na velikost padcev tlaka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/padci-tlaka-v-uparjalnikih-s-padajocim-tokom/
@article{{}{.},
	author = {Oprešnik, M.},
	title = {Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {29},
	number = {4-6},
	year = {1983},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/padci-tlaka-v-uparjalnikih-s-padajocim-tokom/}
}
TY - JOUR
AU - Oprešnik, Miran 
PY - 2017/07/05
TI - Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 29, No 4-6 (1983): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - tlak, padajoč tok, 
N2 - Prikazana je primerjava izračunov padcev tlaka v tankoplastnih uparjalnikih z navzdol usmerjenim tokom kapljevine in pare za različne uporabljene modele. Razvidni so tudi vplivi na velikost padcev tlaka.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/padci-tlaka-v-uparjalnikih-s-padajocim-tokom/
Oprešnik, Miran"Padci tlaka v uparjalnikih s padajočim tokom" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 29 Number 4-6 (05 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 29(1983)4-6, 83-85
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Prikazana je primerjava izračunov padcev tlaka v tankoplastnih uparjalnikih z navzdol usmerjenim tokom kapljevine in pare za različne uporabljene modele. Razvidni so tudi vplivi na velikost padcev tlaka.

tlak; padajoč tok;