Peta evropska razstava obdelovalnih strojev

556 Views
180 Downloads
Export citation: ABNT
GOLOGRANC, Franc .
Peta evropska razstava obdelovalnih strojev. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 4, n.1-2, p. 21-24, june 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/peta-evropska-razstava-obdelovalnih-strojev/>. Date accessed: 25 jan. 2020. 
doi:http://dx.doi.org/.
Gologranc, F.
(1958).
Peta evropska razstava obdelovalnih strojev.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 4(1-2), 21-24.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Franc Gologranc},
	title = {Peta evropska razstava obdelovalnih strojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {4},
	number = {1-2},
	year = {1958},
	keywords = {razstava obdelovalnih strojev; },
	abstract = {Razvoj na področju gradnje obdelovalnih strojev je dosegel v letih po drugi svetovni vojni izreden razmah, ki je bolj kakor kdaj koli prej v zgodovini tehnike spremenil lice in oblike obdelovalnih strojev. Pri prizadevanju industrijskih držav za dvig proizvodnje in povečanje produktivnosti je vloga tehnoloških strojev in naprav ter orodij izredno pomembna. Od natančnosti in storilnosti modernih obdelovalnih strojev ni odvisna samo kakovost izdelkov, od njih je dandanes v veliki meri odvisna produktivnost celotnega gospodarstva. },
	issn = {0039-2480},	pages = {21-24},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/peta-evropska-razstava-obdelovalnih-strojev/}
}
Gologranc, F.
1958 June 4. Peta evropska razstava obdelovalnih strojev. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 4:1-2
%A Gologranc, Franc 
%D 1958
%T Peta evropska razstava obdelovalnih strojev
%B 1958
%9 razstava obdelovalnih strojev; 
%! Peta evropska razstava obdelovalnih strojev
%K razstava obdelovalnih strojev; 
%X Razvoj na področju gradnje obdelovalnih strojev je dosegel v letih po drugi svetovni vojni izreden razmah, ki je bolj kakor kdaj koli prej v zgodovini tehnike spremenil lice in oblike obdelovalnih strojev. Pri prizadevanju industrijskih držav za dvig proizvodnje in povečanje produktivnosti je vloga tehnoloških strojev in naprav ter orodij izredno pomembna. Od natančnosti in storilnosti modernih obdelovalnih strojev ni odvisna samo kakovost izdelkov, od njih je dandanes v veliki meri odvisna produktivnost celotnega gospodarstva. 
%U https://www.sv-jme.eu/article/peta-evropska-razstava-obdelovalnih-strojev/
%0 Journal Article
%R 
%& 21
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 4
%N 1-2
%@ 0039-2480
%8 2017-06-29
%7 2017-06-29
Gologranc, Franc.
"Peta evropska razstava obdelovalnih strojev." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 4.1-2 (1958): 21-24. Web. 25 Jan. 2020
TY - JOUR
AU - Gologranc, Franc 
PY - 1958
TI - Peta evropska razstava obdelovalnih strojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - razstava obdelovalnih strojev; 
N2 - Razvoj na področju gradnje obdelovalnih strojev je dosegel v letih po drugi svetovni vojni izreden razmah, ki je bolj kakor kdaj koli prej v zgodovini tehnike spremenil lice in oblike obdelovalnih strojev. Pri prizadevanju industrijskih držav za dvig proizvodnje in povečanje produktivnosti je vloga tehnoloških strojev in naprav ter orodij izredno pomembna. Od natančnosti in storilnosti modernih obdelovalnih strojev ni odvisna samo kakovost izdelkov, od njih je dandanes v veliki meri odvisna produktivnost celotnega gospodarstva. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/peta-evropska-razstava-obdelovalnih-strojev/
@article{{}{.},
	author = {Gologranc, F.},
	title = {Peta evropska razstava obdelovalnih strojev},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {4},
	number = {1-2},
	year = {1958},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/peta-evropska-razstava-obdelovalnih-strojev/}
}
TY - JOUR
AU - Gologranc, Franc 
PY - 2017/06/29
TI - Peta evropska razstava obdelovalnih strojev
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 4, No 1-2 (1958): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - razstava obdelovalnih strojev, 
N2 - Razvoj na področju gradnje obdelovalnih strojev je dosegel v letih po drugi svetovni vojni izreden razmah, ki je bolj kakor kdaj koli prej v zgodovini tehnike spremenil lice in oblike obdelovalnih strojev. Pri prizadevanju industrijskih držav za dvig proizvodnje in povečanje produktivnosti je vloga tehnoloških strojev in naprav ter orodij izredno pomembna. Od natančnosti in storilnosti modernih obdelovalnih strojev ni odvisna samo kakovost izdelkov, od njih je dandanes v veliki meri odvisna produktivnost celotnega gospodarstva. 
UR - https://www.sv-jme.eu/article/peta-evropska-razstava-obdelovalnih-strojev/
Gologranc, Franc"Peta evropska razstava obdelovalnih strojev" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 4 Number 1-2 (29 June 2017)

Authors

Affiliations

 • Univerza v Ljubljani, oddelek za strojništvo

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 4(1958)1-2, 21-24

Razvoj na področju gradnje obdelovalnih strojev je dosegel v letih po drugi svetovni vojni izreden razmah, ki je bolj kakor kdaj koli prej v zgodovini tehnike spremenil lice in oblike obdelovalnih strojev. Pri prizadevanju industrijskih držav za dvig proizvodnje in povečanje produktivnosti je vloga tehnoloških strojev in naprav ter orodij izredno pomembna. Od natančnosti in storilnosti modernih obdelovalnih strojev ni odvisna samo kakovost izdelkov, od njih je dandanes v veliki meri odvisna produktivnost celotnega gospodarstva. 

razstava obdelovalnih strojev;