Polni kot — enota Sl za kot?

1556 Views
1087 Downloads
Export citation: ABNT
KRAUT, Bojan .
Polni kot — enota Sl za kot?. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 23, n.9-10, p. 241-244, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/polni-kot-enota-sl-za-kot/>. Date accessed: 18 apr. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Kraut, B.
(1977).
Polni kot — enota Sl za kot?.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 23(9-10), 241-244.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Bojan Kraut},
	title = {Polni kot — enota Sl za kot?},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {9-10},
	year = {1977},
	keywords = {polni kot; enote; },
	abstract = {V nemškem standardu o kotih DIN 1315, izdanem v decembru 1971, so bile poleg radiana kot enote SI za kot navedene sicer še druge enote: polni kot, pravi kot, stopinja in gon, toda samo za primerjavo in brez posebnega poudarka prednosti ali posebnosti katerekoli od navedenih enot.},
	issn = {0039-2480},	pages = {241-244},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/polni-kot-enota-sl-za-kot/}
}
Kraut, B.
1977 July 23. Polni kot — enota Sl za kot?. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 23:9-10
%A Kraut, Bojan 
%D 1977
%T Polni kot — enota Sl za kot?
%B 1977
%9 polni kot; enote; 
%! Polni kot — enota Sl za kot?
%K polni kot; enote; 
%X V nemškem standardu o kotih DIN 1315, izdanem v decembru 1971, so bile poleg radiana kot enote SI za kot navedene sicer še druge enote: polni kot, pravi kot, stopinja in gon, toda samo za primerjavo in brez posebnega poudarka prednosti ali posebnosti katerekoli od navedenih enot.
%U https://www.sv-jme.eu/article/polni-kot-enota-sl-za-kot/
%0 Journal Article
%R 
%& 241
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 23
%N 9-10
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Kraut, Bojan.
"Polni kot — enota Sl za kot?." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 23.9-10 (1977): 241-244. Web. 18 Apr. 2024
TY - JOUR
AU - Kraut, Bojan 
PY - 1977
TI - Polni kot — enota Sl za kot?
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - polni kot; enote; 
N2 - V nemškem standardu o kotih DIN 1315, izdanem v decembru 1971, so bile poleg radiana kot enote SI za kot navedene sicer še druge enote: polni kot, pravi kot, stopinja in gon, toda samo za primerjavo in brez posebnega poudarka prednosti ali posebnosti katerekoli od navedenih enot.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/polni-kot-enota-sl-za-kot/
@article{{}{.},
	author = {Kraut, B.},
	title = {Polni kot — enota Sl za kot?},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {23},
	number = {9-10},
	year = {1977},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/polni-kot-enota-sl-za-kot/}
}
TY - JOUR
AU - Kraut, Bojan 
PY - 2017/07/04
TI - Polni kot — enota Sl za kot?
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 23, No 9-10 (1977): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - polni kot, enote, 
N2 - V nemškem standardu o kotih DIN 1315, izdanem v decembru 1971, so bile poleg radiana kot enote SI za kot navedene sicer še druge enote: polni kot, pravi kot, stopinja in gon, toda samo za primerjavo in brez posebnega poudarka prednosti ali posebnosti katerekoli od navedenih enot.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/polni-kot-enota-sl-za-kot/
Kraut, Bojan"Polni kot — enota Sl za kot?" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 23 Number 9-10 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Ljubljana, Slovenija

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 23(1977)9-10, 241-244
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

V nemškem standardu o kotih DIN 1315, izdanem v decembru 1971, so bile poleg radiana kot enote SI za kot navedene sicer še druge enote: polni kot, pravi kot, stopinja in gon, toda samo za primerjavo in brez posebnega poudarka prednosti ali posebnosti katerekoli od navedenih enot.

polni kot; enote;