Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja

1629 Views
997 Downloads
Export citation: ABNT
SYČ-MILY, Jan .
Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja. 
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, [S.l.], v. 22, n.7-8, p. 193-196, july 2017. 
ISSN 0039-2480.
Available at: <https://www.sv-jme.eu/article/povecanje-trdnosti-rotacijskih-zarez-s-pomocjo-povaljanja/>. Date accessed: 21 jul. 2024. 
doi:http://dx.doi.org/.
Syč-Mily, J.
(1976).
Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja.
Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 22(7-8), 193-196.
doi:http://dx.doi.org/
@article{.,
	author = {Jan Syč-Mily},
	title = {Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {7-8},
	year = {1976},
	keywords = {rotacijska zareza; povaljanje; },
	abstract = {Trdnost je pri strojnih delih, ki so izpostavljeni dinamičnim obremenitvam, v bistvu določena z lastnostjo površinskega sloja materiala. Utrujenostni lomi, kakor je znano, se pojavljajo skoraj vedno na površini strojnih delov z začetkom na mestih koncentracije napetosti, ki so lahko posledica hitre spremembe geometrijske oblike, nekvalitetne površinske obdelave, mehanskih poškodb, ali takih mest, kjer je prizadeta homogenost materiala. Razen tega pa je pri najbolj pogostih drugih obremenitvah (upogibu, torziji) površinski sloj izpostavljen maksimalnim napetostim, ki jih povzročajo zunanje obremenitve.},
	issn = {0039-2480},	pages = {193-196},	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/povecanje-trdnosti-rotacijskih-zarez-s-pomocjo-povaljanja/}
}
Syč-Mily, J.
1976 July 22. Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering. [Online] 22:7-8
%A Syč-Mily, Jan 
%D 1976
%T Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja
%B 1976
%9 rotacijska zareza; povaljanje; 
%! Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja
%K rotacijska zareza; povaljanje; 
%X Trdnost je pri strojnih delih, ki so izpostavljeni dinamičnim obremenitvam, v bistvu določena z lastnostjo površinskega sloja materiala. Utrujenostni lomi, kakor je znano, se pojavljajo skoraj vedno na površini strojnih delov z začetkom na mestih koncentracije napetosti, ki so lahko posledica hitre spremembe geometrijske oblike, nekvalitetne površinske obdelave, mehanskih poškodb, ali takih mest, kjer je prizadeta homogenost materiala. Razen tega pa je pri najbolj pogostih drugih obremenitvah (upogibu, torziji) površinski sloj izpostavljen maksimalnim napetostim, ki jih povzročajo zunanje obremenitve.
%U https://www.sv-jme.eu/article/povecanje-trdnosti-rotacijskih-zarez-s-pomocjo-povaljanja/
%0 Journal Article
%R 
%& 193
%P 4
%J Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
%V 22
%N 7-8
%@ 0039-2480
%8 2017-07-04
%7 2017-07-04
Syč-Mily, Jan.
"Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja." Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], 22.7-8 (1976): 193-196. Web. 21 Jul. 2024
TY - JOUR
AU - Syč-Mily, Jan 
PY - 1976
TI - Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - rotacijska zareza; povaljanje; 
N2 - Trdnost je pri strojnih delih, ki so izpostavljeni dinamičnim obremenitvam, v bistvu določena z lastnostjo površinskega sloja materiala. Utrujenostni lomi, kakor je znano, se pojavljajo skoraj vedno na površini strojnih delov z začetkom na mestih koncentracije napetosti, ki so lahko posledica hitre spremembe geometrijske oblike, nekvalitetne površinske obdelave, mehanskih poškodb, ali takih mest, kjer je prizadeta homogenost materiala. Razen tega pa je pri najbolj pogostih drugih obremenitvah (upogibu, torziji) površinski sloj izpostavljen maksimalnim napetostim, ki jih povzročajo zunanje obremenitve.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/povecanje-trdnosti-rotacijskih-zarez-s-pomocjo-povaljanja/
@article{{}{.},
	author = {Syč-Mily, J.},
	title = {Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja},
	journal = {Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering},
	volume = {22},
	number = {7-8},
	year = {1976},
	doi = {},
	url = {https://www.sv-jme.eu/article/povecanje-trdnosti-rotacijskih-zarez-s-pomocjo-povaljanja/}
}
TY - JOUR
AU - Syč-Mily, Jan 
PY - 2017/07/04
TI - Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja
JF - Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering; Vol 22, No 7-8 (1976): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering
DO - 
KW - rotacijska zareza, povaljanje, 
N2 - Trdnost je pri strojnih delih, ki so izpostavljeni dinamičnim obremenitvam, v bistvu določena z lastnostjo površinskega sloja materiala. Utrujenostni lomi, kakor je znano, se pojavljajo skoraj vedno na površini strojnih delov z začetkom na mestih koncentracije napetosti, ki so lahko posledica hitre spremembe geometrijske oblike, nekvalitetne površinske obdelave, mehanskih poškodb, ali takih mest, kjer je prizadeta homogenost materiala. Razen tega pa je pri najbolj pogostih drugih obremenitvah (upogibu, torziji) površinski sloj izpostavljen maksimalnim napetostim, ki jih povzročajo zunanje obremenitve.
UR - https://www.sv-jme.eu/article/povecanje-trdnosti-rotacijskih-zarez-s-pomocjo-povaljanja/
Syč-Mily, Jan"Povečanje trdnosti rotacijskih zarez s pomočjo povaljanja" Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering [Online], Volume 22 Number 7-8 (04 July 2017)

Authors

Affiliations

 • Fakulteta za strojništvo, Bratislava, Slovaška

Paper's information

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 22(1976)7-8, 193-196
© The Authors, CC-BY 4.0 Int. Change in copyright policy from 2022, Jan 1st.

Trdnost je pri strojnih delih, ki so izpostavljeni dinamičnim obremenitvam, v bistvu določena z lastnostjo površinskega sloja materiala. Utrujenostni lomi, kakor je znano, se pojavljajo skoraj vedno na površini strojnih delov z začetkom na mestih koncentracije napetosti, ki so lahko posledica hitre spremembe geometrijske oblike, nekvalitetne površinske obdelave, mehanskih poškodb, ali takih mest, kjer je prizadeta homogenost materiala. Razen tega pa je pri najbolj pogostih drugih obremenitvah (upogibu, torziji) površinski sloj izpostavljen maksimalnim napetostim, ki jih povzročajo zunanje obremenitve.

rotacijska zareza; povaljanje;